Skip to main content

Vi skaffer energi til 170 millioner mennesker. Hver dag. 

Kan et olje- og gasselskap være en del av en bærekraftig energiframtid? Vi arbeider aktivt for å redusere klimautslippene, fremme karbonprising og skape fordeler for samfunn i hele verden. Vi har et mål om å være den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden.

Vårt kvartalsresultat legges fram torsdag 25. juli

Q2 2019

Nyheter

 • 16. juli 2019

  Økt utvinning fra Gudrun-feltet

  Partnerne i Gudrun-lisensen har besluttet å investere i et vanninjeksjonsanlegg på Gudrun-feltet for å øke utvinningen fra reservoaret. Levetiden kan dermed forlenges med tre år på feltet i forhold til opprinnelig plan.

  16. juli 2019
 • 16. juli 2019

  Trestakk produserer

  Den 16. juli startet produksjonen fra havbunnsfeltet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A og utvinnbare ressurser i feltet er estimert til 76 millioner fat olje. Produksjonen startet på tid, under budsjett og uten alvorlige hendelser.

  16. juli 2019

Energy perspectives 2019: Å vente med klimatiltak øker utfordringen.

Solide resultater, kontantstrøm og industriell utvikling

0 Justert driftsresultat 1. kv. 2019
0 Kontantstrøm fra drift
0 Gjeldsgrad

Forrige kvartal leverte vi solide finansielle resultater, produserte energi på høyt nivå og hadde offisiell åpning av vindparken Arkona i Tyskland.

 

Alle tall og presentasjoner fra 1. kvartal 2019 finner du her.  

Er dette Norges mest digitale arbeidsplass?

I løpet av de neste fem årene skal Maren og kollegene hennes bidra til å øke inntjeningen med over 15 milliarder kroner og redusere CO2-utslipp. Hvordan skal de klare det? 

Års- og bærekraftrapportene for 2018:

I rute med økt avkastning og produksjonsvekst

equinor-report-icons.svg

Les og last ned årsrapporten og bærekraftsrapporten for 2018, publisert 15. mars 2019.

Finn ut mer om vår satsing på vind til havs

Etter hvert som verdens befolkning vokser og blir mer velstående, øker behovet for energi. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Dette skaper spennende nye forretningsmuligheter for oss innenfor vind, sol og karbonfangst og -lagring.

Økt popularitet blant studentene

Photo from the Universum award

Equinor er kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren blant teknologistudentene i Norge for 23. gang på rad. Vi har også gjort store sprang på listene både blant økonomistudenter og de som studerer IT.

Full gass på norsk sokkel

Vi satser sterkt på norsk sokkel, og skal ha en høy leteaktivitet på alle deler av sokkelen for å supplere porteføljen vår, samtidig som vi maksimerer verdiskapingen basert på eksisterende infrastruktur. Nå har vi fått tildelt 29 nye lisenser på norsk sokkel, 13 av disse som operatør.

Olje. Gass. Vind. Sol. Verden trenger alt sammen.

I Equinor, endrer vi oss raskere enn noen gang. Vi går fra å være et olje- og gasselskap, til å bli et bredt energiselskap. Målet vårt er å finne balansen mellom de ulike energiformene, slik at vi sikrer samfunnet energien den trenger på en så bærekraftig og ansvarsfull måte som mulig. 

Kristin vurderer ideer for Equinor 

Kristin Aamodt og Equinor Technology Ventures vurderer mer enn 300 ideer hvert år — men kun et fåtall kommer gjennom nåløyet. Oppdag hvilke.

Digitalisering forandrer livene våre

Selvkjørende biler, roboter og mer tilgjengelig teknologi. Digitalisering er ikke lenger noe som hører hjemme i «fremtiden». Mest sannsynlig blir flere av arbeidsoppgavene dine automatisert og erstattet av roboter.

Aktuelle temaer

Her finner du oss i Norge

Norsk sokkel utgjør ryggraden i vår virksomhet, og hovedkontoret vårt ligger i Stavanger. Konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Her er våre adresser i Norge. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.