Nå, mer enn noen gang, gjelder det å fokusere på sikkerhet og omsorg for mennesker. I Equinor er helse og sikkerhet alltid vår første prioritet—men omfanget av koronakrisen fordrer et bredere bidrag av oss. Derfor gir vi i dag donasjoner til ledende organisasjoner.


Over hele kloden gjør vi det vi kan for å forsyne familier, sykehus og bedrifter med energien de trenger i disse vanskelige tider. Omfanget av korona-pandemien er uten sidestykke, og det setter samfunn og mennesker under et enormt press.

Equinor bidrar nå derfor med drøyt 5 millioner kroner både til Covid-19-fondet for WHO (Verdens helseorganisasjon) som er organisert av Swiss Philanthropy Stiftelsen og til Flyktninghjelpen for å støtte deres arbeid for å bekjempe covid-19.

Oppdatering:
COVID-19-pandemien fortsetter å påvirke mennesker og samfunn over hele verden. Equinor gir lokale donasjoner for å støtte responsinnsats på våre internasjonale lokasjoner. I USA er vi stolte av å støtte Houston Food Bank ,Meals on Wheels Greater Houston, Kids Meals , Central Texas Food Bank, Open Doors, New Bedford United Way.

Samtidig formidler våre ansatte rundt om i verden et budskap om håp: 
Ta vare på hverandre. Dette skal vi klare sammen.