"Gå til hovedinnhold"

Mange av morgendagens største helter kommer til å være ingeniørene og teknologene. Mennesker som finner nye og smartere løsninger på en av vår tids største utfordringer: Å produsere nok energi til verdens befolkning, samtidig som utslippene reduseres.

For oss i Equinor er det veldig viktig å tilrettelegge for utvikling. Fremskritt er helt avhengig av innovasjon, og fremtiden er helt avhengig av fremskritt. Fordi Morgendagens løsninger trenger Morgendagens Helter.

Derfor er det viktig at flere unge velger realfag. Det er ikke viktig bare for Equinor men for Norge som nasjon. Her ser du noen av våre samarbeidspartnere innenfor realfag og vitenskap:

Våre samarbeidspartnere

Heia alle som har funnet sin egen verden.  

Teach first 

Om våre sponsormidler

Vi er glade for å kunne støtte talentfull ungdom innen idrett, kultur og realfag, og hjelpe dem til å bli Morgendagens Helter.

Sponsoravtaler gjør at vi kan bidra til lokalsamfunnet og vi har derfor valgt å støtte talentutvikling gjennom programmet "Morgendagens helter." Equinor samarbeider med mange partnere og organisasjoner, men for tiden inngår vi ingen nye samarbeid. Søknader om sponsormidler vil av den grunn ikke bli behandlet.