Vi styrker laget

Vi søker dyktige fagfolk til operasjonsgrupper langs norskekysten - fra Harstad i nord til Stavanger i sør. Operasjonsgruppen er navet i kommunikasjonen mellom hav og land. Her vil du kunne påvirke driften av norsk sokkel og bidra til både sikkerhet, samarbeid og effektivitet, enten du har flere tiårs erfaring eller bare har vært i arbeidslivet et par år.
 

Trives du med en hektisk arbeidshverdag? Er du av den robuste typen, som trives med ansvar og som takler høyt tempo? Da er kanskje våre operasjonsgrupper stedet for deg. 

Operasjonsgruppene 

Jobben som gjøres i operasjonsgruppene er i kjernen av samarbeidet mellom installasjonene ute og fagmiljøene på land. Du blir en del av et stort nettverk, uavhengig av om du jobber i Harstad, Stjørdal, Kristiansund, Bergen eller Stavanger. 

Arbeidsplassen
Utforsking og produksjon Norge er det forretningsområdet som har ansvar for drift av alle våre anlegg på norsk sokkel. Både som operatør og som partner har vi et ansvar for å sørge for at vi opererer på en sikker, effektiv og bærekraftig måte. Det er ingen liten oppgave.

Vår operative enhet for utforskning og drift er delt i tre regioner; nord, vest og sør. Totalt jobber rundt 8 000 mennesker på land og til havs i denne enheten. Det betyr mange gode kollegaer, mange ulike oppgaver og gode muligheter for utvikling. 

Nord har ansvaret for all aktivitet i drift på norsk sokkel fra Møre og opp til grensen mot Russland (Norskehavet og Barentshavet). Hovedkontoret ligger i Harstad. Vi har også kontorer i Kristiansund og Stjørdal, samt basevirksomhet i Kristiansund, Brønnøysund, Sandnessjøen og Hammerfest.

Vest har ansvaret for drift og utvikling av feltene i Gullfaks-området, Oseberg-området og Troll-området, samt Kvitebjørn, Valemon, Visund og Grane. Vest har kontor i Bergen.

Sør, med hovedbase på Forus i Stavanger, har ansvar for drift av følgende feltområder: Snorre-området, Johan Sverdrup og Martin Linge, samt Sleipner-området. Snorre-området ligger i nordre del av Nordsjøen - vest for Florø, Martin Linge vest for Bergen, mens Sleipner-området og Johan Sverdrup ligger i midtre del av Nordsjøen, vest for Eigersund og Stavanger.

Oppgavene og laget
Enten du er planlegger, fagingeniør innen elektro, automasjon, prosess eller mekanisk, eller ingeniør innen drift og vedlikehold er du en viktig brikke i puslespillet. Vi trenger dyktige fagfolk i alle roller for at samarbeidet skal bli bra. 

En operasjonsgruppe jobber ofte opp mot en spesiell installasjon, for eksempel Johan Sverdrup, Troll eller Aasta Hansteen. Samtidig er det en faglig tilhørighet i ulike kompetansesenter, som gir et bredt faglig miljø på tvers av installasjonene. 

Operasjonsgruppen har en bred faglig sammensetning, medlemmene jobber tett sammen og de er involvert i det meste. Alt som skal foregå til havs er innom operasjonsgruppene: hvilke oppgaver som skal prioriteres, hvilke leverandører som skal reise ut, hvilke prosjekter som får skrutid, hvor det skal males, hvordan håndtere et tilfelle av Covid-19… Ja, i alt som skjer av stort og smått i driften av våre installasjoner, der er en av våre operasjonsgrupper med.

Trond Solberg, planlegger

«I operasjonsgruppen er vi med på å påvirke driften av anlegget. Her lærer man virkelig praktisk forbedringsarbeid og det du gjør får raskt betydning. Samhandling er en nøkkel. Uansett hvor du vil, det er ingen steder du får raskere og bedre innsikt i driften av norsk sokkel enn i en operasjonsgruppe. 

Dessuten får du jobbe sammen med de flinkeste folkene vi har, så læringskurven blir bratt. For nye som kommer inn kan det være godt å vite at de rundt deg hjelper gjerne, det er bare å spørre. Alle vil at du skal lykkes og hjelper deg inn i oppgavene slik at du kan gjøre en god jobb. Det er ikke noe hokuspokus med det. Vi er avhengig av hverandre, derfor er samholdet tett.»

Trond Solberg, planlegger

Hvorfor Equinor?

Foto: Guilherme Botelho

Det som skjer i operasjonsgruppene er avgjørende for å opprettholde sikker og effektiv drift på norsk sokkel. I en større sammenheng er aktivitetene også en viktig del av forpliktelsene våre mot klimaendringer og for utslippsreduksjon. Jobben vår på norsk sokkel er avgjørende for at vi skal bidra til å nå de internasjonale klimamålene. Dermed blir du med på et lag som spiller en nøkkelrolle når vi tar mål av oss til å forme energifremtiden. Det begynner med hvordan vi utvinner olje og gass – på en mest mulig bærekraftig måte. 

Utforsking og produksjon Norge har totalansvaret for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Derfor er vi avhengige av dyktige fagfolk i alle ledd. 

Møt menneskene i operasjonsgruppene

Vi har folk med mange ulike bakgrunner i operasjonsgruppene våre. Bli bedre kjent med noen av dem som kan bli kollegene dine over sommeren. 

Erlend Julien, fagingeniør mekanisk
Miriam Berge Olsen, fagingeniør prosess
Espen Jakobsen, vedlikeholdsingeniør

Equinor – et overblikk

Johan Sverdrup
Foto:: Woldcom

Vi er et internasjonalt energiselskap som jobber for å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Det skal sikre at vi kan fortsette å skape verdier også i en lavkarbonframtid.
 

Optimalisert olje- og gassvirksomhet er et av tre hovedelementer i strategien vår. Vi står i dag for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge, og målet vårt er å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå frem mot 2030. Samtidig er ambisjonen vår å ha karbonnøytral drift innen 2030, og å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. 

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatøren på norsk sokkel og den nest største eksportøren av gass til Europa. Med en kompetent organisasjon og en lang historie tuftet på teknologi og nyskapning har vi et unikt utgangspunkt for å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

En solid økonomi og en sterk balanse gjør at vi kan gripe mulighetene etter hvert som de kommer. Vår oppgave er å gjøre naturressurser om til energi for folk og fremgang for samfunn. Vi bidrar til at samfunnets hjul holdes i gang, at boliger har lys og varme og at biler har drivstoff, både i Norge og internasjonalt. Det er en viktig jobb. Den er meningsfylt og variert, og ikke en eneste dag er lik. Her er det sjelden kjedelig.

21 245 ansatte

i mer enn 30 land

26 millioner tonn

CO2 permanent lagret av Equinor

1 million 

Vi produserer fornybar energi tilsvarende behovet til én million husholdninger

For å nå ambisjonen om å bli karbonnøytrale jobber vi langs tre akser:
 

  • Optimalisert olje- og gassportefølje. 
  • Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger, inkludert hydrogen og karbonfangst og -lagring.
  • Lønnsom vekst innen fornybar energi.

Vi produserer energi tilsvarende behovet til 170 millioner mennesker – hver eneste dag. For å løse noen av verdens mest krevende energiutfordringer trenger vi din energi. Bli med på laget!