Skip to main content

Det er våre medarbeidere som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Vi trenger dine ferdigheter og ditt personlige engasjement samt et effektivt lederskap for at vi skal nå våre mål. Vi tror det er viktig å involvere våre medarbeidere og deres tillitsvalgte i utviklingen av konsernet. 

Partnerskapet med våre medarbeidere 

Vi etablerer og utvikler et partnerskap mellom selskapet og den enkelte medarbeider, basert på klare forventninger og gjensidige forpliktelser i forhold til atferd, leveranser og utvikling. 

Hva du kan forvente av selskapet vårt, og hva vi forventer av deg 

Vi

 • fremmer et stimulerende arbeidsmiljø basert på våre verdier og en forpliktelse når det gjelder din personlige og faglige utvikling
 • sørger for godt samsvar mellom dine faglige interesser og mål og utfordrende og relevante jobbmuligheter
 • bygger et prestasjonsorientert arbeidsmiljø, og gir klar tilbakemelding på dine prestasjoner
 • anerkjenner og belønner innsatsen din, med lik vekt på hva du leverer og hvordan du leverer
 • verdsetter mangfold og like muligheter 

Du

 • opptrer i tråd med våre verdier i alle deler av jobben din
 • erkjenner at endring er en nødvendig del av vår virksomhet, forplikter deg til avtalte mål, og bestreber deg på å gjøre mer enn det som er forventet
 • tar initiativ, og søker hele tiden etter måter å forbedre prestasjoner på. Tar ansvar for egen læring og utvikling, bygger hele tiden ny kompetanse, og deler din kunnskap med andre
 • respekterer og motiverer andre, er en lagspiller og skaper effektive samarbeidsforhold
 • bidrar aktivt til gode beslutningsprosesser.  

Vår felles karrieremodell 

Vi har en felles karrieremodell for ledere og fagfolk som veileder oss når vi skal utvikle nødvendig kompetanse for å oppfylle behovene i virksomheten. Den gir en klar retning på karriereplanlegging, og peker på de omfattende karrieremulighetene vi som konsern kan tilby.

Karrieremodellen bygger på trinn der utviklingen avhenger av dine prestasjoner og ditt potensial. Den gir mulighet til å utforme utviklingsplaner og videreutvikling gjennom nye oppgaver. 

people-leadership-pipeline.svg

Vårt lederskap 

Photo of Statoil employee Christian Devold

Ledere i Equinor skal være rollemodeller for våre verdier. Det betyr at de alltid setter våre ansattes sikkerhet fremst, forstår risiko og opptrer med integritet og en høy etisk standard i alt de gjør. 

Våre ledere tar fullt ansvar for sine resultater, og arbeider sammen som ett Equinor for å: 

 • Forme framtiden: Se etter forbedringer av drift og forretning, og gripe mulighetene.
 • Gi medarbeidere ansvar: Sette og kommunisere en tydelig retning, og gi medarbeidere ansvar for å levere og samarbeide på tvers av grenser.
 • Levere resultater: Være kommersiell, skape verdier og utgjøre en forskjell for Equinor. 

Hvordan vi arbeider 

Picture of three guys standing in front of a platform talking
 • Vi trenger mennesker med integritet, som identifiserer seg med våre verdier og som forplikter seg til samarbeid, som har vist evne til å levere og som er i stand til å endre seg og lære
 • Vi trenger alle å gripe mulighetene til å utvikle oss og prestere, til å vokse og å dele. Sammen skal vi sikre at hver og en av oss har rett kunnskap, ferdigheter og støtte til å gjøre jobben. Vi skal alle lære bort og lære selv
 • Vi setter klare og utfordrende mål som gir merverdi, og vi leverer. Vi gir og mottar tydelige tilbakemeldinger kontinuerlig, slik at vi kan endre og forbedre oss
 • Vi belønner leveranser og atferd.
 • Prestasjoner er både hva du leverer og hvordan du opptrer
 • Vi belønner og gir anerkjennelse slik at vi tiltrekker oss og beholder de rette medarbeiderne – mennesker som presterer, endrer seg og lærer
 • Vi viser omtanke for hverandre og skaper et trygt og sunt arbeidsmiljø 
 • Vi forstår behovet for fleksibilitet og respekterer det faktum at medarbeidernes behov endres i løpet av karrieren
 • Vi anser at det å forstå kulturen der vi arbeider, er avgjørende for at vår virksomhet skal lykkes internasjonalt
 • Vi har tro på mangfold og like muligheter for alle. Vi aksepterer ikke diskriminering og trakassering på arbeidsplassen
 • Vi tror på at åpen og ærlig kommunikasjon er avgjørende i alle deler av vårt arbeid
 • Vi rådfører oss direkte med våre medarbeidere om forretningsmessige og organisasjonsmessige spørsmål, og med deres tillitsvalgte i henhold til lokal praksis
 • Ledelsen, våre medarbeidere og deres tillitsvalgte er sammen ansvarlig for å iverksette og aktivt støtte og bidra til samarbeid. Det er svært viktig å ha et godt og tillitsbasert forhold mellom medarbeiderne, deres tillitsvalgte og selskapet. 

Vår tilnærming 

Vi skal ha kvalitet i utvelgelsen og utviklingen av våre medarbeidere, slik at vi får den kompetansen vi trenger for å oppnå fremragende resultater. Vi forplikter oss til å: 

 • Tiltrekke oss og velge ut de rette medarbeiderne
 • Gi medarbeiderne mulighet til å vokse og utvikle seg
 • Oppmuntre våre medarbeidere til å ta ansvar for egen utvikling 
 • Innarbeide våre verdier i alt vi gjør
 • Belønne våre medarbeidere på grunnlag av prestasjoner – både leveranser og atferd
 • Bygge opp et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som fremmer mangfold 

Verifikasjon av tidligere Statoil/Equinor-ansatt

Bakgrunnssjekk av kandidater er viktig for arbeidsgivere i en rekrutteringsprosess. Hensikten er å verifisere informasjon som er gitt av kandidaten i søknad og CV for å sikre at riktig person blir rekruttert til selskapet. 

Dersom du representerer et bakgrunnssjekk- eller rekrutteringsselskap med behov får å få verifisert ansettelsesforholdet til en tidligere Statoil- eller Equinoransatt, kan du sende en henvendelse til oss ved å bruke følgende epost-adresse:

employmentverification@statoil.com

Følgende dokumenter må vedlegges epost-henvendelsen:

 • Et signert samtykke fra tidligere Statoil-/Equinoransatt og
 • Kandidatens jobb-attest fra Statoil/Equinor (for verifisering)

Du vil normalt høre fra oss innen fire arbeidsdager. Hvis behovet gjelder verifikasjon av personell som jobber i et tredjeparts selskap for Equinor, f.eks. eksterne konsulenter eller kontraktpersonell, vennligst kontakt relevant selskap/arbeidsgiver. Dersom du som arbeidsgiver har behov for referansesjekk av tidligere Statoil-/Equinorkandidater, vennligst sørg for at du får all kontaktinformasjon fra kandidaten, og ta direkte kontakt med eventuell referanseperson i Equinor.