Skip to main content

Vil du bli lærling i Equinor?

Equinor er en av Norges største lærebedrifter med ca. 300 lærlingplasser i selskapet. Vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

Søknadsfristen til vårt lærlingprogram 2019 var 7. februar.

Equinor kan gi deg fagopplæring

For samtlige lærlingstillinger i Norge, både på land og på sokkelen vil søknadsfristen for inntaket 2019 være 7. februar.

Oppstart av læretiden 2019 er medio august.

careers-programme-icons-3-.svg
equinor-careers-online-application.svg

1. Søke læreplass:
(Søknadsperioden er 2. januar til 7. februar 2019. Siste frist for å søke er altså torsdag 7. februar)

Vi ber deg om å fylle ut vårt digitale søknadsskjema, og legge ved alle relevante dokumenter, for eksempel CV og karakterutskrift. Når vi har mottatt din søknad, vil du få en bekreftelse sendt til din oppgitte e-mail adresse. Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan du går fram for å søke ved å studere «slik søker du»-veiledningen vår. Den finner du som PDF-fil på denne siden.

equinor-careers-recruitment-day.svg

2. Rekrutteringsdag/ intervjuer
(Periode: fra 4.mars til ca. 15. mars)

Kandidater som blir invitert til rekrutteringsdag vil få en invitasjon til å møte i våre lokaler på Sandsli i Bergen. Rekrutteringsdagene vil foregå i uke 10 og 11. Kandidater som blir invitert til rekrutteringsdagen vil bli bedt om å sette av en halv dag til intervju, felles informasjon om Equinor og en omvisning i vår digitale lab. Du vil enten få invitasjon til å delta på formiddag eller ettermiddags-delen av dette arrangementet.   

equinor-careers-background-check.svg

3. Tilbudsbrev: 
(Fra midten av mars og utover)

Tilbudsbrev vil bli sendt ut i etterkant av avsluttede rekrutteringsdager- fra midten av mars og utover. Kandidater som ikke er med videre i de ulike stegene vil få fortløpende informasjon om dette gjennom hele rekrutteringsprosessen

Møt lærling Lise Konradsen

Møt lærling Jesper Benjamin Stenersen

Nyttig informasjon

Annonsene spesifiserer innen hvilke fag Equinor tar inn lærlinger. Equinor tar inn lærlinger både på land og sokkel. Hvis du finner en lærlingplass som passer deg, sender du inn søknad elektronisk som beskrevet i «slik søker du» dokumentet.

Vi stiller krav om at du må ha gode karakterer og lite fravær. Du må ha godkjent læreløp fra VG2 eller VG3. Vi ser også etter personer som er ansvarsbevisste og gode til å samarbeide med andre.

Hvis du får lærlingplass i Equinor, vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg, bedriften og fylkeskommunen. Du vil få en instruktør som sammen med den faglige lederen skal stå for opplæringen. Instruktøren skal hjelpe deg slik at du blir kjent med arbeidsmiljøet og kollegaer.

Men husk – du må selv være aktiv både sosialt og faglig. Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse er viktig for at du skal ha mest mulig utbytte av læretiden. 

Hvordan er det å være lærling?    

Læretiden
Læretiden varierer fra 18—30 måneder, avhengig av fag. 

Arbeidssted
Lærlingene våre jobber på Mongstad-raffineriet, Kollsnes prosessanlegg og Sture-terminalen i Hordaland, prosessanlegget på Kårstø i Rogaland, industrianlegget på Tjeldbergodden Møre og Romsdal, Snøhvit-anlegget i Finnmark, samt på Forskningssenteret i Trondheim, og i Porsgrunn. En del av lærlingene arbeider på Equinor-opererte installasjoner på norsk sokkel.

Bolig og lønn
Vi skaffer lærlinger med borteboerstatus hybel. Lærlingene får lønn etter egen tariff. 

Jobbmuligheter
Etter endt læretid kan du søke jobb i Equinor, men du er ikke garantert jobb. Vi tar inn flere lærlinger enn det selskapet selv trenger, og slik bidrar vi til at flere får muligheten til å ta fagbrev.