Skip to main content

Equinor er en av Norges største lærebedrifter med ca. 300 lærlingplasser i selskapet. Vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

Vil du bli lærling i Equinor?

For samtlige lærlingestillinger i Norge, både på land og på sokkelen vil søknadsfristen for inntaket 2019 være 7. februar.

Oppstart av læretiden 2019 er medio august.

Møt lærling Lise Konradsen

Møt lærling Jesper Benjamin Stenersen

Hvordan blir du lærling?    

Lurer du på hvordan du kan bli lærling i Equinor? Slik går du fram:

  • I januar hvert år blir lærlingplassene annonsert på Equinors karrieresider under ledige stillinger.
  • Annonsene spesifiserer innen hvilke fag Equinor tar inn lærlinger. Equinor tar inn lærlinger både på land og sokkel.
  • Hvis du finner en lærlingplass som passer deg, sender du inn søknad elektronisk via nettsiden vår. Sammen med søknaden må du legge ved kompetansebevis/karakterer og relevante attester. Les søkerveiledningen nøye.

Vi stiller krav om at du må ha gode karakterer og lite fravær. Du må ha godkjent læreløp fra  VG2 eller VG3. Vi ser også etter personer som er ansvarsbevisste og gode til å samarbeide med andre.

Hvis du får lærlingplass i Equinor, vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg, bedriften og fylkeskommunen. Du vil få en instruktør som sammen med den faglige lederen skal forestå opplæringen. Instruktøren skal hjelpe deg slik at du blir kjent med arbeidsmiljøet og kollegaer.

Men husk – du må selv være aktiv både sosialt og faglig. Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse er viktig for at du skal ha mest mulig utbytte av læretiden.

Hvordan er det å være lærling?    

Læretiden

Læretiden varierer fra 18—30 måneder, avhengig av fag. 

Arbeidssted

Lærlingene våre jobber på Mongstad-raffineriet, Kollsnes prosessanlegg og Sture-terminalen i Hordaland, prosessanlegget på Kårstø i Rogaland, industrianlegget på Tjeldbergodden Møre og Romsdal, Snøhvit-anlegget i Finnmark, samt på Forskningssenteret i Trondheim, og i Porsgrunn. En del av lærlingene arbeider på Equinor-opererte installasjoner på norsk sokkel.

Bolig og lønn

Vi skaffer lærlinger med borteboerstatus hybel. Lærlingene får lønn etter egen tariff. 

Jobbmuligheter

Etter endt læretid kan du søke jobb i Equinor, men du er ikke garantert jobb. Vi tar inn flere lærlinger enn det selskapet selv trenger, og slik bidrar vi til at flere får muligheten til å ta fagbrev.