Hvordan og hvorfor

Det pågår store endringer i bransjen, og de skjer raskere enn noen gang. Grunnleggende forandringer i markeder og politikk kommer i tillegg til utfordringene ved å skape et lavutslippssamfunn. Vi må ta modige valg. Her forklarer vi tenkningen bak vår strategiske retning. 

I Equinor ser vi på disse endringene som muligheter for å forme og forbedre morgendagens energibransje. Vi ønsker å gå foran som et eksempel for hvordan olje- og gassindustrien må utvikle seg, vise lederskap og vise vei til og bedre løsninger.

Energy Perspectives 2020

En tid med stor usikkerhet

Energy Perspectives feirer 10-årsjubileum i et år preget av enestående hendelser. COVID-19-pandemien har sendt sjokkbølger gjennom energimarkeder, økonomier og samfunn, og kommer til å påvirke våre liv i mange årframover. Les mer om våre 2020-scenarier.

Vi jobber for å bli anerkjent som industriledende innen sikkerhet, og vi mener at alle ulykker og hendelser som påvirker personer, miljø og eiendeler kan unngås. Vår visjon er null skader.

Vi arbeider for å unngå personskader og storulykker, og målet om null skader er blitt en del av vår tenkemåte der vi fokuser på kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsstandardene vi har i dag bygger på erfaringer og hendelser fra store operasjoner og prosjekter vi har gjennomført de siste 40 årene.

Vi mener at et lavt karbonavtrykk vil gjøre oss mer konkurransedyktige i framtiden. Vi mener også at overgangen til en lavkarbonøkonomi vil gi attraktive forretningsmuligheter.

Equinor har til hensikt å være en del av denne omstillingen for å oppnå formålet vårt om å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Vår strategi fokuserer på høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Strategien omfatter et sett med prinsipper som styrer våre beslutninger. Et av disse prinsippene er at vi skal utnytte våre fordeler innen lave karbonutslipp. 

Klimaveikartet vårt forklarer hvordan vi planlegger å nå dette målet, og hvordan vi skal utvikle vår forretningsvirksomhet, i tråd med ambisjonene i Paris-avtalen.

Vi er et energiselskap som har forpliktet oss til langsiktig verdiskapning i en lavkarbonframtid.

Vi må utvikle teknologi og løsninger som reduserer våre karbonutslipp. Digitalisering vil dominere teknologiutviklingen i overskuelig framtid gjennom integrering av data, maskinvare, fagområder, verdikjeder, bransjer og mennesker. Nyskapning og teknologi vil være svært viktig for å styrke vår konkurransekraft innen olje, gass og fornybar energi.

Equinor Ventures

Equinor Ventures har fokus på investeringer i ambisiøse tidligfase- og vekstselskaper. Vi tror at innovasjon, kreativitet og smidighet i nyetablerte selskaper kan drive forandring og bidra til å føre energibransjen mot en lavkarbonframtid.


Vi kan tilby risikokapital, prosjektbasert finansiering av ideer i tidlig fase og et akseleratorprogram. Alt dette støttes av teknisk og økonomisk veiledning, og et sterkt ønske om å implementere løsningene i vår egen virksomhet.