"Gå til hovedinnhold"

Bærekraft i Equinor

Verden trenger energileverandører som kan levere energi med lavere utslipp.

Equinor støtter Parisavtalen og et netto nullutslippsmål for samfunnet. Vi har allerede redusert CO₂-utslipp i olje- og gassproduksjonen ned til de laveste i bransjen, og vi vil fortsette å gjøre mer. Vi utvikler oss til et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft. Strategien vår — sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp — brukes i alt vi gjør.

0,6 SIF

Alvorlige hendelser

(SIF—per million timer arbeidet, 2019)

9,5

CO2-intensitet for oppstrøms olje- og gassvirksomhet

(100% operert, kg CO2/boe, 2019)

2,5 TRIF

Skadefrekvens

(TRIF—per million timer arbeidet, 2019)

Her er vår bærekraftsrapportering for 2019:

Vi tar store steg for å redusere fotavtrykket vårt.

Forvent store ting fra Equinor i tiden fremover. Vi er et bredt energiselskap som satser sterkt på bærekraft. Vi har forpliktet oss til å støtte Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, samt redusere utslippene fra vår egen olje- og gassvirksomhet. Dessuten gjør vi ambisiøse investeringer i fornybar energi. Nå har vi annonsert en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter både utslipp fra produksjon og forbruk av energi. 

Se våre pressemeldinger for mer informasjon:

Sikker drift

Høy verdiskaping

Lave karbonutslipp

Bærekraft står sentralt i alt vi gjør:

Rapportering

Noen bestrider fortsatt at klimaendringene er menneskeskapte. Vi velger heller å handle. 

Vi diskuterer ikke: vi støtter forskningen som påviser at klimaendringene er menneskeskapte. Derfor investerer vi tungt i fornybar energi, og vi er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Her rapporterer vi åpent om bærekraft. 

 

Den årlige bærekraftsrapporten verifiseres eksternt og utarbeides i samsvar med GRI (Global Reporting Initiative Standards, rapporteringsnivå Core), i tillegg til anbefalingene fra Arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Bærekraftsrapporten vår viser også Equinors framdrift i henhold til FNs Global Compact (avansert rapporteringsnivå). Rapporten om våre utbetalinger til myndigheter er integrert i årsrapporten.  

Indekser og rangeringer av miljø, samfunn og styring (ESG)

Equinors ambisjon er å bidra til bærekraftig utvikling, og vi har mottatt følgende anerkjennelser for vår innsats på dette feltet.*

*Merk at vi ikke nødvendigvis anerkjenner metodene som ligger bak rangeringene vi har fått.

Klima

Forskerne sier at omstillingen går for sakte.
Vi er helt enige.

I Equinor er vi enige i at overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte. En temperaturstigning på godt under togradersmålet gir ikke rom for flere forsinkelser i arbeidet som gjøres av politikere, næringsliv og forbrukere for å redusere utslippene. Vi erkjenner at energikildene verden bruker i dag i stor grad må legges om dersom vi skal lykkes med avkarbonisering — og vi jobber for en framskynding av denne prosessen.

Hvorfor driver vi fortsatt med produksjon av olje og gass? Fordi det grønne skiftet ikke er sort-hvitt.

Vi erkjenner at energisystemene verden baserer seg på i dag i stor grad må legges om for å lykkes med avkarboniseringen. Samtidig må vi sikre tilgang på ren energi for alle som er et av FNs bærekraftsmål.

Fordi folk trenger energi i dag, mens vi planlegger for i morgen. Derfor må vi fortsette å produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig, erstatte kull med gass, sørge for en betydelig vekst i fornybar energi og utvikle lavkarbonløsninger. Det går an å ha to tanker i hodet på én gang.

Ansvarlig virksomhet

Det er én ting som er like viktig som resultatene våre: Måten vi oppnår dem på.

I Equinor jobber vi en rekke steder rundt om i verden, både til lands og til havs. Det følger et stort ansvar med dette, og vi er opptatt av at den negative innvirkningen på samfunn og miljø blir så liten som mulig. Trygg og ansvarlig drift er avgjørende for å opprettholde tilliten til våre operasjoner og legge til rette for langsiktig verdiskaping. 

Her kan du lese mer om hvordan vi setter sikkerhet, sikring, menneskerettigheter, åpenhet og etikk i sentrum for alt vi gjør.

Verdier for samfunnet

Vi gjør mer enn å produsere energi til millioner av mennesker. Vi ønsker å gi kraft til deres liv.

Vi forsyner mange millioner mennesker med energi. Gjennom arbeidsplasser, skattebidrag, kompetanse, utdanning, innovasjon og samfunnspåvirkning skaper vi store økonomiske verdier og muligheter i samfunnet. Vi støtter våre ansattes utvikling og jobber for mangfold og inkludering ved alle våre anlegg og arbeidsplasser. 

Les mer om hvordan vi skaper verdier for samfunnet, for medarbeiderne våre, for mennesker over hele verden og for samfunnet i sin helhet:

Bærekraft-kontakter i Equinor

Hovednummer:

+47 51 99 00 00

Portrett av Erik Haaland
Erik Haaland
Communication Manager
International development, production and exploration