Skip to Content
no

Teach First Norway

Teach First-lærer i 2021.
Foto: Peter Hjertholm

Teach First Norway er et toårig utviklingsprogram for nyutdannede realister.

Programmet ble etablert I 2009, og er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo, Universitetet i Oslo og Equinor.

Skolen og samfunnet står overfor store utfordringer innen utdanning og realfag. Teach First Norway ønsker å møte disse utfordringene ved å utvikle dyktige nyutdannede realister til effektive og inspirerende lærere og ledere. Teach First-kandidatene jobber som matte- og naturfagslærere ved utvalgte skoler i Oslo, samtidig som de får formell lærerutdanning (PPU) og lederopplæring.

En investering i framtiden

For Equinor handler det om å bidra til å øke interessen for realfag, slik at flere unge velger denne studieretningen senere i livet. Gjennom samarbeidet med Oslo kommune og Universitetet i Oslo bidrar vi til å utdanne og utvikle modige, trygge og inspirerende realfagslærere – fordi vi tror det er avgjørende med gode rollemodeller og lærere for å vekke realfagsinteressen tidlig.

Rekruttering til Teach First Norway skjer hver høst, og stillingene lyses ut på Equinor’s hjemmeside.

Utdanningsetaten i Oslo eier og er ansvarlig for programmet, og alle kandidater er ansatt i og lønnes av Oslo kommune.

Teach First Norway - hjemmeside

Finne morgendagens helter, idag

Siden 2006 har Equinor støttet talentutvikling innenfor idrett, kultur og utdanning under talentprogrammet Morgendagens Helter. Vi heier på barn og unge med lyst, vilje og evne til å utrette noe utenom det vanlige, og i mange år har vi fulgt unge talenter på fotballbaner, i skispor og på kulturscener. Men i en verden med store utfordringer er det viktigere enn noensinne at vi heier på talentene som finnes i klasserom, på hobbyrom og i lesesaler.

Mer enn noen gang trenger vi kloke hoder som tør å tenke smart, stort og nytt om framtiden! Derfor skal vi gi morgendagens helter lyst til å lære og oppdage at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de mest spennende oppgavene vi har foran oss.

Jakob Berg Vigdal , Elisabeth Bruksås, Virginie Bachelet, Ellen Andreasson, Ingrid Marker og Alexander Hoggan Bergsmo.
Jakob Berg Vigdal , Elisabeth Bruksås, Virginie Bachelet, Ellen Andreasson, Ingrid Marker og Alexander Hoggan Bergsmo.
Photo: Line Slotnæs

Universum 2022

Equinor rangert som foretrukken arbeidsgiver
I Universums årlige undersøkelse ble Equinor rangert på førsteplass av ingerniørstudentene, #2 blant økonomistudentene og #3 blant IT-studentene.

Totalt 11.000 studenter ved 24 norske universiteter og høyskoler deltok i undersøkelsen i år.