Gjennombrudd i digitalisering:

Arbeide offshore? Det finnes en app for det.

Våre ansatte blir med på den digitale revolusjonen i år når vi skalerer opp bruken av innovative og spennende digitale løsninger i hele Equinor. Nå jobber de mer produktivt og trygt, med bedre kommunikasjon og mindre klimautslipp. Velkommen til det digitale energiselskapet.

Se vår digitale feltarbeider-app i aksjon i videoen ovenfor. Det er bare ett av mange spennende digitale verktøy som nå tas i bruk i Equinor.

«Vi ser hvor mye enklere jobben blir»
— Jan-Erik Knarvik-Skogstø, operasjonsingeniør på KårstøArbeidet ved våre anlegg på og offshore gjennomgår en liten revolusjon i år. Mange av våre ansatte på landanlegg og installasjoner til havs vil merke at bærbare enheter og brukertilpassede applikasjoner i felt blir en del av hverdagen og bidrar til en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag.


Nå tar vi sjumilssteg for å øke bruken av digitale løsninger i Norge og over hele verden. Vår Digital Field Worker-app er bare én av mange spennende tiltak som ser dagens lys.

Digitale operasjoner på Mariner

Med bærbare enheter ute i felt vil mer og mer data bli tilgjengelig på en sømløs måte for de ansatte ute på arbeidsstedet. Det vil muliggjøre økt samhandling mellom kolleger til havs og på land.

– Jeg kan aktivere arbeidsordre, sjekke utstyr og systemmanualer uten å gå frem og tilbake til min datamaskin på kontoret. Dette gir meg mer tid til arbeidet. Det er motiverende å jobbe på nye måter og jeg får anledning til å fokusere på de viktigste og mest interessante oppgavene, sier Danny Maynard, områdetekniker på Mariner.

– Vi får god kvalitet i planlegging av jobbene og utførelsen. Man kan også gjennomføre videosamtaler ute i anlegget med arbeidskolleger på kontoret. Vi ser med dette hvor mye enklere jobben blir for den enkelte. Det gir motivasjon, sier Jan-Erik Knarvik-Skogstø, driftsingeniør på Kårstø.

Artikkelen fortsetter under bildet

Prosessoperatør Helene Stølsmark Vihovde bruker digital feltarbeider-app ved Kårstø

Jim Long (venstre), produksjonstekniker, og Danny Maynard, områdetekniker, bruker digital feltarbeider verktøy på Mariner. (Foto: Abermedia / Michal Wachucik)

Verktøyene for digital feltarbeider rulles ut til alle landanlegg og på 30 installasjoner på norsk sokkel de neste to årene. I tillegg er Mariner godt i gang og Brasil ønsker å ta det i bruk.

I år vil det også vurderes hvordan «den digitale feltarbeider» kan se ut for vår portefølje på vind og US onshore, som har andre driftsmodeller enn olje- og gassporteføljen. 

Fra pilotering til rask oppskalering
Året 2020 blir et viktig år for vår digitaliseringssatsing. Vi går fra utvikling og pilotering til rask oppskalering av de største prosjektene.

Oppstart av produksjonen på Johan Sverdrup begynte i oktober 2019 og teamet der har jobbet tett med utviklingen av flere nye teknologier og verktøy. Nye arbeidsmåter og avanserte digitale løsninger la grunnlaget for at vi sparte minst én måneds arbeid i utbyggingsfasen, og nå i driftsfasen forventer vi videre god utnyttelse av våre digitale verktøy.

Data fra Johan Sverdrup og 16 andre installasjoner strømmes allerede inn til det integrerte operasjonssenteret. Fasiten så langt viser økt produksjon og økt inntjening fra feltene Grane, Gina Krog og Åsgard.

De nye digitale verktøyene bidrar til raskere og bedre beslutninger i tett samhandling mellom land og hav. Innen slutten av året skal 30 installasjoner på norsk sokkel være koblet til det integrerte operasjonssenteret.

Torbjørn Folgerø
Digitaliseringsdirektør i Equinor

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

I januar 2020 lanserte den norske regjeringen den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Teknologi og digitale løsninger spiller en hovedrolle i energiomstillingen.

De gjør at fremtidens energiproduksjon blir tryggere, mer lønnsom og med lavere utslipp.

Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor, forklarer:

– For Equinor handler dette om hvordan vi løser oppgavene våre enda bedre i hverdagen, på land eller til havs. Det handler om økt tilgang til relevant informasjon for å fatte bedre beslutninger, mer samarbeid på tvers av organisatoriske enheter samt økt deling av beste praksis, sier han.


Effektene ser vi når vi tør å jobbe annerledes.

Hele grunnlaget for at vi ser gode effekter handler like mye om vår evne til å løse oppgavene på andre måter enn før.

Smarte apper og verktøy for samhandling gjør hverdagen enklere både hjemme og på jobb. Når vi kobler kraften fra digitale løsninger, med vår erfaring og sterke industrikompetanse, ser vi styrking av vår evne til å levere sikker og effektiv drift.

Dette skjer ved større samhandling på tvers av fagfelt og forretningsområder. Vi blir istandgjort til å ta sikrere og bedre beslutninger basert på økt innsikt gjennom digitale verktøy som analyserer, forutser og foreslår aksjoner i samspill med våre operatører.

En viktig forutsetning for suksess med digitalisering er å forstå potensiale i teknologien, tørre å ta den i bruk, koble det med forretningsbehov og forbedre måten vi jobber på. Ansatte i Equinor har fullført over 51 000 læringsaktiviteter de siste to årene gjennom det digitale akademiet.

Det er alt fra modulbasert læring i klasserom til korte e-læringssesjoner. Det er også globalt over 100 «digital ninjas» med en viktig oppgave som støtte og rollemodeller for sine kolleger.

Det er ved å demonstrere vår evne til å gå fra en idé til bred anvendelse vi viser vår styrke som selskap. 2020 blir året vi skalerer nye digitale løsninger på tvers av selskapet for å gjøre operasjonene våre tryggere, mer lønnsomme og bidra til å levere på våre mål om lavere utslipp.