Kan gass egentlig være bra for miljøet?

Hver dag frakter rørledninger på havets bunn enorme mengder gass til Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Men hva er miljøkonsekvensene av å eksportere så mye fossil energi til Europa? Oda Louise Toven, en skeptisk 28-åring, bestemte seg for å finne ut. 

Aasta Hansteen åpnet i juni

 

For noen måneder siden startet Equinor gassproduksjonen på en ny plattform i Norskehavet. Med åpningen av Aasta Hansteen er Nord-Norge i ferd med å bli en enda viktigere leverandør av energi til europeiske land som Tyskland.

Men hva norsk gass for Europa? Og hva er konsekvensene for miljøet? For å finne svar dro Oda Louise Toven til Harstad for å møte Solveig Carlsen, 26, en produksjonsingeniør ansatt i Equinor.

«Det er et veldig godt spørsmål,» sier Solveig. Mange spør om det og er skeptiske. Jeg får ofte høre av folk at ‘Equinor utvinner olje og gass, dere gjør ingenting bra for miljøet’. Men det stemmer jo ikke!

Her i Harstad deltar Solveig i arbeidet med på å løse et av Europas aller største klimaproblemer: Hvordan reduserer vi bruken av sterkt forurensende kullkraft?

Det blåser friskt og bølgene skvulper innover bryggen på kaia i Harstad sentrum. Ytterst ved havgapet ligger Equinors lokaler, som er hovedkontoret for selskapets drift i Nord-Norge og arbeidsplassen til Solveig Carlsen (26).

– Opprinnelig er jeg fra Sogn og Fjordane, så Harstad likner jo en del, bortsett fra at det er litt kaldere her, sier 26-åringen og ler. Hun er produksjonsingeniør og jobber med optimalisering av gassproduksjonen.

«Jeg får ofte høre av folk at ’Equinor utvinner olje og gass, dere gjør ingenting bra for miljøet’. Men det stemmer jo ikke».

Produksjonsingeniør Solveig Carlsen i Equinor

Polarled-rørledningen legges i Norskehavet
Fhoto: Einar Aslaksen / Equinor ASA

Hele den lange veien fra Norskehavet til Europa går det på havbunnen en skjult «motorvei». Via rørledninger fraktes hver eneste dag enorme mengder norsk gass til blant annet Tyskland. Gass fra Norge er viktig for å redusere klimagassutslippene i Europa. 

– Vi er ikke ute etter å ødelegge naturen
Carlsen tror gassindustrien har kommet for å bli. Sogningen flyttet til Harstad som nyutdannet for et par år siden og stortrives. Så lenge man er glad i natur vil alle trives i Harstad, ifølge henne.

– Er det litt selvmotsigende å være glad i naturen og samtidig jobbe for et energiselskap?
– Du er ikke den første som spør. Men her på Harstad-kontoret er alle glad i naturen, det er ingen som er ute etter å ødelegge den. Som ansatt i selskapet, er jeg daglig med i diskusjoner om klimaspørsmål. Det er alltid fokus på nye måter å redusere klimagassutslippene våre på.

– Hvilke tanker har unge i Harstad om jobben din?
– Mange er nok kritiske til industrien, men samtidig nysgjerrige. Når vi er på skolebesøk, merker jeg tydelig klimaengasjementet. Vi trenger flere kritiske tenkere i Equinor, så jeg håper flere unge søker seg hit. Det er lettere å ha reell påvirkning på utviklingen innenfor olje- og gass-sektoren fra innsiden, mener Carlsen.

– Hva tror du gass har betydd for Harstad og andre byer i Nord-Norge?
– Jeg tror det har betydd mye. Med dagens gasspris utgjør den daglige produksjonen inntekter på mellom 40 og 50 millioner norske kroner– hver eneste dag! Arbeidsplasser på et nytt kontor skaper også ringvirkninger. Flere flytter hit og da øker jo etterspørselen etter andre varer og tjenester også. Flere handler, spiser på restaurantene og byen får nye skattebetalere. 

«For land som Tyskland, er norsk gass avgjørende for å bli mer miljøvennlige. Nå skal kullkraft erstattes med gass. Det vil vise en god effekt på klimaet raskt»

Irene Rummelhoff, konserndirektør i Equinor

– Gass slipper ut 50 prosent mindre CO2 enn kull: 
Tyskland har investert mye i utviklingen av fornybar energi og teknologi. Likevel har klimaeffekten vært liten, fordi de frem til nå likevel har fortsatt å forbrenne store mengder kull, ifølge konserndirektør i Equinor, Irene Rummelhoff.

— Det å bytte ut kull med naturgass er tiltak vi kan implementere over natten. Det står faktisk gasskraftverk i Europa i dag som ikke blir brukt. For det har vært billigere å bruke kull, sier Rummelhoff. 

— Hvis vi bare sender den norske gassen inn i dem så reduserer vi umiddelbart utslippene med 50%. Det er et veldig effektivt tiltak. Og det er viktig at disse tiltakene kommer raskt. 

— For land som Tyskland, er norsk gass avgjørende for å bli mer miljøvennlige. Nå skal kullkraft erstattes med gass. Det vil vise en god effekt på klimaet raskt, ifølge konserndirektøren. 

– Gass er lett å lagre. Derfor er det perfekt å supplere fornybar energi med, forklarer Rummelhoff.
Foto: Brand Studio

Ani Farmanya. Foto: Brand Studio

Tyskland: Anis café bruker gass
Cafe-Haus Koch i Berlin i Tyskland åpnet dørene for seks år siden. Eier og daglig leder Ani Farmanyan (29) har aldri tenkt over hvor elektrisiteten de store italienske espressomaskinene hennes bruker, kommer fra.

«Jeg kan lite om energi, for å være ærlig.
Jeg bare vet at når jeg trykker på knappene, så fungerer maskinen»

Ani Farmanyan (29), kaféeier

Den unge kafé-eieren forteller at hun har merket en forskjell i berlinernes klimafokus det siste året: «Bevisstheten har definitivt økt i år. Kundene mine spør om det er plast på innsiden av takeaway-koppene, det gjorde de ikke før».

Om få uker venter 29-åringen sitt andre barn.

– Når man har barn, bekymrer man seg for fremtiden i enda større grad. Vi må både tenke på planeten vår og barna våre. Ja takk til både mer fornybar energi og mer gass, sier jeg!


Gir umiddelbar klimaeffekt
Tilbake i Oslo er Rummelhoff sikker på samspillet mellom norsk gass og fornybar energi vil spille en avgjørende rolle i årene som kommer:

«Vi må absolutt jobbe med fornybare teknologier, men det betyr noe hvor fort vi endrer oss. Vi kan sitte og vente på ny teknologi eller så kan vi starte med å ta i bruk de virkemidlene vi har. Et av de sterkeste virkemidlene vi har i Europa nå, er å bytte ut kull med gass».

Noen tyske kraftverk har allerede gått over fra kull til gass. Det er gode nyheter for Norge – og for klimaet.

Aasta Hansteen plattform
Foto: Roar Bjørn Ivo Krokeid / Equinor ASA

Hva er gass?

  • Gass fra norsk sokkel selges til kunder over hele Europa og Norge er i dag den nest største leverandøren til det europeiske gassmarkedet, etter Russland. 70 prosent av gassen som eksporteres fra Norge, selges av Equinor.
  • Gass brukes blant annet til oppvarming, matlaging, kraftproduksjon og i industrien. Gass er en pålitelig energikilde som passer som partner til fornybar energi som sol og vind, som er væravhengige.
  • I tillegg til å være kostnadseffektivt er gass en gunstig kilde, sett fra et miljøperspektiv, fordi det avgir mellom 50 og 65 prosent mindre CO2 i kraftproduksjon enn kull. Til oppvarming i hjem eller i industrien slipper naturgass ut 25 til 30 prosent mindre CO2 enn olje.