Anders Opedal: Derfor vil han at Equinor skal ta en ledende rolle i det grønne skiftet 

Ambisjonen er satt og retningen er gitt. For konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, er det ingen tvil. Equinor har en viktig rolle å spille i den store omstillingen som verden nå er inne i: Det grønne skiftet.  

Anders Opedal ble invitert til å dele sine tanker om energifremtiden i vår egen podcast-serie som distribueres til et norsk publikum. Utfordringene fremover er større enn ett selskap, en bransje eller ett land, men Opedal reflekterer over de store prestasjonene vi har bak oss, og har tillit til ambisjonen vi har for fremtiden – å ta en ledende rolle i den grønne skiftet.

— Det er jo ikke som en bryter, energiomstillingen vil ta tid. Men vi skal være med og bidra. For det haster faktisk...

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor

— Det er en endring i verden, både hos myndigheter, industrier og konsumenter. Det er andre forventninger til hvilke energiformer vi skal bruke, og behovet for energi vil endre seg over tid. Da gjelder det å posisjonere seg godt for en framtid som blir forskjellig fra der vi er nå, sier Opedal.  

— Å komme til 2030 eller 2035 og si: «Oi, her var det faktisk andre energiformer som blir etterspurt!», da er det for seint. Da kan du bare pakke ned og slokke lyset. Derfor er det viktig at vi tar i bruk alt vi kan gjøre nå, sier Opedal. 

Fra ambisjoner til aksjoner

Christina jobber på Gullfaks-feltet i Nordsjøen. 

– Det er en av Norges største utslippskilder. Det må vi gjøre noe med, sier hun.  

 

Energi til en verden i endring 

Det var med disse tankene i bakhodet han gikk ut allerede på sin første dag som konsernsjef og annonserte at han vil at Equinor skal ta en ledende rolle i det grønne skiftet.  

Spørsmålet han har stilt seg, er dette: Hvordan kan vi sikre at Equinor er et relevant selskap også i framtiden?  

Opedal mener at svaret finnes gjennom å identifisere hvilke samfunnsmessige utfordringer som er viktige nå og i tiden fremover, og se på hvordan Equinor på best mulig måte kan svare på dette.  

— I de neste tiårene blir oppgaven vår å bidra til energiomstillingen fra fossile brennstoff til andre energiformer, samtidig som vi fortsetter å skape verdier.  

Tre fokusområder  

Den langsiktige horisonten kommer til uttrykk i Equinors ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Det betyr ganske enkelt at selskapet da ikke skal bidra til global oppvarming.  

Men hvordan ser veien fram dit ut?  

— Dette er ikke noe som er gjort over natta. Det er jo ikke som en bryter – energiomstillingen vil ta tid, sier Opedal.  

Likevel er det tre områder som peker seg ut der Opedal ser at Equinor kan være med å gjøre en forskjell. 

Hver for seg, vil ikke disse tiltakene være nok. Men samlet sett gir de et klart og tydelig svar på hvordan Equinor kan være med å løse den store utfordringen verden står overfor, men også hvordan Equinor fortsatt skal være et lønnsomt og relevant selskap i framtida.  

Lederen og ingeniøren. Med sin tekniske bakgrunn verdsetter Equinors nye administrerende direktør den teknologiske kompetansen og innovativiteten som de ansatte sammen har som et av selskapets viktigste ressurser. Foto: Ole Jørgen Bratland

Heier på de gode ideene 

Opedal minner om at selskapets aller viktigste ressurs verken ligger under havbunnen eller i lufta. 

— Det er kompetansen, erfaringen og kunnskapen til alle våre medarbeidere som blir avgjørende for om vi når våre ambisjoner, sier han. 

— Jeg har blitt leder fordi det kanskje var andre som var bedre ingeniører enn meg. Og det er de som faktisk forsker på og utvikler løsningene vi trenger. Det er min oppgave å heie på dem og sørge for at de gode ideene tas inn, at vi gir dem støtte, begynner å investere i pilotprosjekter, og skalerer opp.  

Han kaller det den industrielle muskelen i Equinor, den teknologikompetansen og evnen til å innovere, som medarbeiderne i Equinor samlet sitter på. Og det er denne muskelen han nå vil at skal jobbe i samme retning. 

— Hvis vi alle sammen jobber for å redusere utslippene fra olje og gass, bygger mer fornybare energiløsninger, og samtidig også utvikler karbonfangst og -lagring og hydrogen som kommersielle produkter, så bidrar vi til energiomstillingen. 

Dette er kjernen i ambisjonen om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.  

— Vi skal gjøre vår del, og så er det veldig mange andre som også må bidra. Jeg  håper at mange bekker små gjør en stor å, og at vi oppnår det som vi har satt oss som mål, som er kjernen i Parisavtalen, nemlig å være klimanøytrale innen 2050. Når verden har det som mål, så er det klart at vi som selskap også må det som en ambisjon. 

 

Fra ambisjoner til aksjoner

Equinor har tydelige ambisjoner for den rollen vi ønsker å ta i det grønne skiftet, og er også i gang med store prosjekter og kraftfulle tiltak for å få det til. Her kan du lese mer om tre viktige prosjekter vi jobber med for å bli klimanøytral i 2050.

Kutter utslipp på Gullfaks

Skal Equinor nå ambisjonen om å være et klimanøytralt selskap innen 2050 må utslippene på norsk sokkel ned. Selv om verden vil trenge mindre olje og gass fremover, vil det likevel være etterspørsel i mange tiår, derfor må vi produsere med så lave utslipp som overhodet mulig.

– Gullfaks er en av Norges største utslippskilder, og det må vi gjøre noe med.

Christina Schieldrop, produksjonsdirektør på Gullfaksfeltet.

På Gullfaks har vi jobbet bevisst og målrettet med dette i flere år. Det har resultert i at feltet allerede har klart å kutte 100.000 tonn CO₂ i årlige utslipp. Innen 2025 skal det kuttes ytterligere 250.000 tonn per år.

Gullfaks er et av de største olje- og gassfeltene på norsk sokkel. Med årlige utslipp på rundt 800.000 tonn CO₂ er det en av de største utslippskildene i Norge.

Dogger Bank blir verdens største havvindpark

De neste tiårene må andelen av fornybar energi vokse. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA), er havvind en av løsningene som trengs for å forandre verdens energisystemer. I fremtiden må det altså være langt flere vindturbiner til havs. 

Sammen med britiske SSE Renewables og italienske Eni, bygger Equinor verdens største havvindpark på Doggerbank-området i Nordsjøen, omtrent 100 kilometer øst for Nord-England.

– Utviklingen skjer så raskt, at vi jobber ut ifra teknologi som ennå ikke finnes.

Halfdan Brustad, direktør for Dogger Bank havvindpark

Når Dogger Bank-prosjektet står ferdig i 2026, vil det forsyne strøm tilsvarende fem millioner britiske husstander - hver dag. Bare en enkelt omdreining på én turbin vil produsere nok elektrisitet til ett britisk hjem i mer enn to dager.

Halvdan Brustad. Photo: Schibsted Partnerstudio

Northern Lights skal hindre CO2 å slippe ut i atmosfæren

Skal verden nå målene satt i Parisavtalen, er det ikke nok å kun redusere utslipp av CO₂. Vi må også bidra til negative utslipp gjennom å fange og lagre den. Faktisk må vi fange og lagre så mye som seks milliarder tonn CO₂ per år fra 2050. Det sier noe om størrelsen og kompleksiteten i oppgaven, og at det haster å utvikle teknologi i stor skala.

—Vi vet hva vi må gjøre, men vi må gjøre mer av det, og vi må gjøre det raskere

Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights

Northern Lights is part of "Langskip", the Norwegian government’s full-scale carbon capture and storage initiative

Regjeringen har igangsatt et samarbeidsprosjekt der det skal hentes CO₂ fra industrianlegg i Europa, og lagre dette permanent under havbunnen i Nordsjøen. Prosjektet ledes av det nyetablerte selskapet Northern Lights, eid av Equinor, Shell og Total. I første omgang skal man lagre 1,5 millioner tonn CO₂ per år, men det er plass til veldig mye mer, Faktisk er det plass til å lagre så mye som 1000 år med norske CO₂ utslipp under havbunnen i Nordsjøen.