Digitalisering forandrer livene våre

«Det lar meg være mer kreativ», sier Trine Svalestad.

Selvkjørende biler, roboter og mer tilgjengelig teknologi. Digitalisering er ikke lenger noe som hører hjemme i «fremtiden». Mest sannsynlig blir flere av arbeidsoppgavene dine automatisert og erstattet av roboter. Vi tok en prat med Trine Svalestad, leder for digitalisering på Johan Sverdrup-feltet, og digitaldirektør Torbjørn Folgerø. 

Originally published by Brand Studio. 

Saken er opprinnelig publisert av Brand Studio. 

Å finne balansen i verdens energimiks er viktig. Utslippene må ned i takt med at verdens energibehov øker. I denne artikkelserien belyses hvordan Equinor tenker når de nå går fra å være et olje- og gass-selskap til å bli et bredt energiselskap.

Klokken er litt over ni på morgenen. Like ved Norsk Oljemuseum i Stavanger, på en nedtagget lekeplass inspirert av gamle oljeplattformer, sitter Trine Svalestad.

Hun er egentlig utdannet jurist, men jobber i dag som leder for satsingen på digitalisering av Johan Sverdrup-utbyggingen, et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Vi møter henne for å snakke om det som, nærmest uavhengig av hvilken bransje du jobber i, vil påvirke hvordan du løser arbeidsoppgavene dine – og lever livet ditt.

TVILLING: Trine Svalestad er leder for satsingen på digitalisering av Johan Sverdrup-utbyggingen. Der har de en digital tvilling som gjør at de alltid har kontroll på det som skjer
Foto: VG PARTNERSTUDIO

– Hva er digitalisering for deg?

– Det handler om å effektivisere og forenkle hvordan man jobber. Men først og fremst gjør det at jeg får mer tid til å være kreativ i arbeidet mitt. Det løsriver meg fra repetitive oppgaver og gir meg muligheten til å utfordre og drive med innovasjon. Det setter jeg stor pris på, sier Svalestad.

I hennes tilfelle, med Johan Sverdrup-prosjektet, er digitalisering essensielt for at de skal lykkes.

– Vår oppgave er å bruke digitalisering til å øke sikkerheten, bedre inntjeningen og redusere karbonutslipp på det som, når produksjonen er på topp, kommer til å utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

I tillegg til at digitalisering kontinuerlig endrer arbeidsoppgavene våre, har det hatt stor innvirkning på hvordan vi lever livene våre:

CD til MP3-filer, bøker til e-bøker, kartbøker til GPS, fotoalbum til Instagram, post til e-post. Eksemplene er mange. Det meste blir med andre ord enklere og mer tilgjengelig.

Ifølge Svalestad er en digital tvilling av Johan Sverdrup-feltet et av de beste Equinor-eksemplene på hvordan de jobber med digitalisering. Teknologien brukes blant annet av NASA og i Formel 1, og fungerer som en kopi – bare i digitalt format.

– Tvillingen gjør at man til enhver tid har oversikt over hva som skjer på Johan Sverdrup: 

– For eksempel kan vi få beskjed om at en del bør skiftes ut. Da genereres det automatisk en arbeidsordre, lages en rekvisisjon på bestilling av nytt utstyr, den nye delen 3D-printes og sendes ut med drone, før den monteres av en robot. En hel-automatisert prosess, som jeg tror vil være gjennomførbar om få år. Teknologien finnes jo allerede – det handler bare om å satse.     

Digitalisering

Digitalisering. «Begrepet digitalisering har minst to betydninger: Det å digitalisere en gjenstand eller fenomen, eller mer allment om å erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger». Store Norske Leksikon

Digitalisering av arbeidsprosesser.
Effektivisere måten man jobber på gjennom å redusere tid brukt på manuelle og gjentagende arbeidsoppgaver hvor det er mulig.

Avansert analyse av data.
Få bedre forståelse av omfattende og komplekse data for bedre beslutningstaking gjennom bruk av avansert dataanalyse og maskinlæring.

Robotisering og fjernstyring.
Øke driftsregulariteten, redusere kostnadene og styrke sikkerheten med å redusere menneskelig aktivitet i fysisk intensive aktiviteter. Eksempler er robotisert boring og automatiserte installasjoner.

Blir det færre jobber?
Tjue mil lenger opp langs kysten, på Sandsli i Bergen, ligger det Equinor har valgt å kalle «Digitalt kompetansesenter». Der møter vi digitaldirektør Torbjørn F. Folgerø.

– Hovedmålet med dette kompetansesenteret er å drive utviklingen av våre digitale løsninger videre, på en innovativ og tverrfaglig måte. Forhåpentligvis vil det føre til at vi gjør Equinor mer rustet for å løse det å være et bredt energiselskap.

«Det handler ikke bare om teknolgi — men hvordan vi jobber. Vi må forstå hvordan vi kan jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger basert på digitale løsninger.»

Torbjørn F. Folgerø, leder for digitalt kompetansesenter i Equinor 

– Men vil ikke digitaliseringen føre til at mange blir erstattet av maskiner og mister jobben?

– Digitalisering kommer til å endre måten vi jobber på og vil påvirke både arbeidsoppgaver og effektivitet. Den digitale fremtiden vil sette oss i stand til å jobbe smartere og mer effektivt, og gjør det mulig for oss å sørge for en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Det vil åpne nye muligheter. Slik jeg ser det vil for eksempel automatisering av prosesser føre til mer tid for folk til å fordype seg i de mer utfordrende delene av jobben. Det er kombinasjonen av mennesker og teknologi som vil være vårt fortrinn i årene som kommer.

– Equinor er jo et stort selskap. Og store selskaper sliter ofte med omstilling. Hva er de største truslene mot at digital-satsingen deres skal lykkes? 

– Vi må være nysgjerrige og åpne for nye ideer utenfor selskapet. Selv om vi er anerkjent som et teknologiledende energiselskap, må vi være ydmyke og se verdien i å lære av og samarbeide med andre aktører – både i og utenfor egen bransje.

Ifølge Folgerø handler digitalisering heller ikke bare om nye teknologier.

MÅ SATSE: Torbjørn F. Folgerø er klar på at digitalisering vil spille en svært sentral rolle for Equinor i årene fremover. Og at de må være tilpasningsdyktige og tørre å satse for å lykkes. Her er han i Equinors lokaler på Sandsli i Bergen
Foto: VG PARTNERSTUDIO
  • Digitaldirektør
  • M.Sc. Industriell økonomi fra NTNU, MBA fra ESADE Business school og Duke University
  • Jobbet i Equinor i ni år

– Det handler like mye om å endre måten vi jobber på. Vi må spørre oss selv om hvordan vi kan arbeide mer effektivt og hvordan vi kan fatte bedre beslutninger gjennom å ta i bruk digitale løsninger. For det tredje må vi bruke en annen tilnærming til digitale prosjekter enn til tradisjonelle olje- og gassprosjekter. Vi må eksperimentere og teste, tørre å feile og ta læring. Vi ser på hvordan et olje- og gasselskap kan adoptere deler av arbeidsmåten til selskapene som driver programvareutvikling.

STOD FOR SIN DIGITALISERING: Farshad Nili kodet og programmerte på fritiden da han jobbet i HR for Equinor. Det førte til at han fikk seg ny jobb i selskapet. Her er han i den digitale lab-en til Equinor på Sandsli i Bergen
Foto VG PARTNERSTUDIO

Farshad er med på å automatisere eget selskap: Teamet hans har bidratt til å spare 25000 arbeidstimer i året.

Et godt eksempel på det er Farshad Nili. Han jobbet 12 år med HR i Equinor, men programmerte på fritiden og så at det fantes et behov for å automatisere prosesser i selskapet sitt – og hans selvlærte digitaliseringskompetanse i andre deler av det.

– Det første automatiserings-programmet jeg opprettet, forenkler prosessen med å verifisere at utstyr bestilt av våre fabrikker over hele verden er ankommet og klare for innsamling, sier Nili.

I praksis, er det antatt å spare 600 timer i året tidligere brukt på oppfølging av ordrer. Roberta, som «roboten» har blitt døpt til, sjekker for nye materielle dokumentnumre, lager en e-post og sender dette sammen med en kvittering for å informere folk om at utstyret er klar til innsamling.

– Dette sparer mye arbeidstid og forbedrer nøyaktigheten. I tillegg til at man unngår uunngåelige, menneskelige feil. Det tror jeg blir veldig viktig fremover.