I en verden som i økende grad domineres av populisme og manglende evne til å takle de store problemene, forklarer Equinors CEO Eldar Sætre at olje- og gassindustrien må handle kraftig for å sikre åpenhet, vinne tillit og takle klimaendringer. Han snakket på CERA Week, 11. mars.

«Hva kunne vi oppnådd om vi klarte å samordne hele bransjen i et krafttak for forandring?»

CERA Week er trolig arenaen som samler bredest publikum i bransjen vår. Dette gir oss også mulighet til å sende et sterkt budskap fra bransjen, sier konsernsjefen i Equinor, Eldar Sætre.

Flere signaler og rapporter forteller oss at olje- og gassbransjen kan stå overfor en tillitskrise. Og at manglende tillit i økende grad vil redusere evnen vår til å påvirke og forme vår egen framtid.

Personlig ser jeg på dette som mer enn bare svake signaler. Det er faktisk en reell trussel mot vårt eksistensgrunnlag, med mindre vi proaktivt og sammen setter dette på dagsorden. 

Et gammelt politisk ordtak sier at for å lykkes, må man forstå og svare på sin tids store spørsmål. Og nå, mer enn noensinne, er det akkurat dette vi ønsker av politikerne: helhetlig tenking, og langsiktige løsninger. Men det vi ser, er dessverre heller det motsatte.

Populisme er ikke et alternativ

Politikken blir stadig mer kortsiktig. Den blir stadig mer dominert av populisme, og de store spørsmålene forblir ubesvarte.

For en langsiktig virksomhet som vår, er populisme og kortsiktige løsninger ikke et alternativ. Vi må derfor i økende grad lære oss å takle politiske svingninger, på samme måte som vi alltid har taklet svingninger i råvaremarkedet.

I dag ønsker jeg å dele noen refleksjoner rundt hvordan olje- og gassbransjen faktisk kan svare på noen av vår tids store spørsmål. Og gjøre det på en måte som kan opprettholde tillit til bransjen vår også på lang sikt. En slik fremgangsmåte krever at vi både handler selv, og engasjerer oss konstruktivt i prosesser som pågår utenfor bransjen, som etter hvert uansett vil påvirke oss.

  • CERAWeek er den fremste årlige samlingen for energibransjens toppledere, innovatører og embedsmenn, og gir mulighet for dialog og innsikt i energiframitden.
  • 11.-15. mars 2019 i Houston, Texas
  • https://ceraweek.com/

Se til FNs bærekraftsmål
To av hovedutfordringene gjenspeiles i FNs bærekraftsmål; nummer 7 om ren energi til overkommelig pris for alle, og nummer 13 om klimatiltak. Og når klima- og karbonutfordring i økende grad dominerer både den politiske og offentlige debatt, øker forventningene til oss.  Delvis fordi politikerne ikke har kommet med gode svar. Men også fordi vi ikke oppfattes å fullt ut anerkjenne utfordringen, eller svare godt nok på den.

Og det gjelder ikke bare klimaendring. Vi møter også stadig høyere forventninger knyttet til hele den bredere bærekraft-agendaen, blant annet spørsmål som miljø, samfunnsengasjement og åpenhet. Dette betyr at disse temaene må få en bredere plass også på vår agenda.

Og, det er bare til å innse at det økte trykket og de høyere forventningene ikke bare kommer fra smale politiske grupperinger og aktivister, som før, men i økende grad også fra bredere politiske kretser, fra stadig flere investorer, og, ikke minst, fra de unge. 

Å svare på utfordringene
For å svare godt på en utfordring, må du først fullt ut anerkjenne at du har en utfordring. Men der politikk gjerne består av mange ord og få handlinger, må vi arbeide for det motsatte. Handling er det som forventes. Og det er handling det er behov for. 

Å ikke iverksette handling er ikke bærekraftig, for planeten, for menneskene, og for forretningsvirksomheten. Det ville gi økt forretningsmessig risiko for å få uheldige reguleringer, for ustabile finansielle rammer, og for pendelsvingninger i politiske tiltak. Og, over tid, risiko også for å ikke tiltrekke oss talentfulle medarbeidere og nødvendig kapital.

Kjære bransjevenner; det er mye bedre at vi gjør tiltak selv – og unngår at andre gjør tiltak overfor oss. På den positive siden: jeg ser ganske mange gode tiltak fra en voksende del av bransjen, det er virkelig inspirerende. Og OGCI er en av dem. Men, sammen gjør vi ikke nok.

Så la oss bare forestille oss hva det kunne bety om vi klarte å samordne hele bransjen, store og små, bak klare ambisjoner og tiltak samtidig som vi effektivt samarbeider og engasjerer oss i viktige pågående politiske prosesser, som de som fremmes av FN.

Jeg skal ikke late som jeg har alle svarene. Men la meg fremheve tre dimensjoner som jeg er overbevist om vil bli stadig viktigere for troverdigheten vår fremover: Mer åpenhet, klimatiltak og samfunnsmessig engasjement.  

Hva om vi samlet oss rundt økt åpenhet, valutaen for tillit, basert på rammene fra the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure? Hva om vi alle setter ambisiøse mål for reduksjon av CO2- og metanutslipp, og så kobler klimaresultat med belønning/lønn? Og hva om vi alle trapper opp samhandlingen med våre kritikere, og spesielt med den unge generasjonen, i en virkelig dialog, lytter nøye, snakker med, ikke til? 

Verdens energisystem må endres på grunnleggende måte for å fremme dekarbonisering.  Og ved å delta i respektfull dialog, støttet av reelle tiltak, kan vi vise at vi satser på å fremskynde, ikke bremse, denne omleggingen. Jeg er overbevist om at dette er svært viktige ingredienser i en oppskrift for å gjenvinne tillit og sikre legitimitet. 

Jeg har sterk tro på at vi, olje- og gassprodusentene, kan ha en betydelig innvirkning ved å investere og engasjere oss i reduksjon av klimagassutslippene. Bare slik kan vi bli godtatt som en samarbeidspartner for å finne løsninger, og ikke bare ses på som årsak til problemene. Og bare slik kan vi sikre et fortsatt eksistensgrunnlag for å løse den doble utfordringen som ligger i de to bærekraftsmålene. 

Å kommunisere bedre og mer åpent er avgjørende.  Men handling er enda viktigere når vi skal tilpasse oss en ny virkelighet. Hvert selskap må definere hva som er rett for dem. Men å unnlate å handle er ikke et relevant alternativ. 

Gjennom effektiv handling tror jeg at vi kan øke tilliten og påvirke de langsiktige rammene for bransjen vår. 

Takk for oppmerksomheten!

 

Relaterte saker: