Derfor er elektrifisering av plattformer
et effektivt klimatiltak.

I fjor la Equinor frem en omfattende plan for å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel. 40 prosent reduksjon innen 2030, 70 prosent innen 2040 og til nær null i 2050. Andre operatører, leverandører, næringsforeninger og fagbevegelsen deler denne ambisjonen.

Kutt av utslipp fra norsk sokkel ved bruk av elektrifisering er et effektivt klimatiltak, det gir svært store kutt av utslipp og planen er gjennomførbar. I tillegg fremmer det langsiktig ny industriutvikling og nødvendig omstilling.

Cutting emissions by electrifying platforms on the Norwegian continental shelf is a highly effective climate measure. Not only does it offer substantial reductions in emissions, it also promotes technological and industrial development and helps hasten the energy transition. 

På verdensbasis slipper hvert fat produsert olje i snitt ut 17 kilo CO2. På norsk sokkel er samme gjennomsnitt i dag 10 kilo. Men på Johan Sverdrup, et av Norges største oljefelt, vil gjennomsnittlig utslipp være på rekordlave 0,67 kilo.

FREMTIDENS OLJEPRODUKSJON: – Når et felt skal produsere i 50 år slik som Johan Sverdrup, er det veldig viktig at vi produserer med så lave utslipp som overhodet mulig.

Elektrifisering reduserer utslippene betraktelig

I oktober 2018 leverte FNs klimaforskere sin skremmende rapport: Klimagassutslippene må ned mellom 40 og 50 prosent innen 2030.  Vi må med andre ord gjøre mye mer, mye raskere.

Elektrifisering av plattformene på Johan Sverdrup, Sleipner og Gina Krog vil redusere utslippene forbundet med utvinning av olje betraktelig. 

Illustration: Power from shore to the Utsira High and the Sleipner field centre.

Illustrasjon: Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter

Utslipp før elektrifisering:

Før: Her er et mål på hvor mye CO2 som slippes ut per fat internasjonalt, i snitt. Det er 17 kilo per fat. 

Utslipp etter elektrifisering:

Etter: På Johan Sverdrup får vi strøm fra land og vi reduserer utslippene ned til bare 0,67 kilo per fat. 

Tilsvarer utslippene fra 310.000 biler i året

Elektrifiseringen av Johan Sverdrup betyr at olje- og gassproduksjonen på Equinors nye gigantfelt vil være 25 ganger renere enn verdensgjennomsnittet. Ved å bruke strøm fra land reduseres utslippene fra Johan Sverdrup med opptil 90 prosent. På ett år utgjør dette mer enn 620.000 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra mer enn 310.000 personbiler.

KUTTER UTSLIPPENE: Olje- og gassproduksjon slipper normalt ut CO2, som er skadelig for klimaet. Ved hjelp av elektrifisering kuttes disse utslippene. Foto: ROAR LINDEFJELD

Reduksjonene i utslipp fra Sleipner er forventet å være mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig, og utslippsbesparelsene fra områdeløsningen til hele Utsirahøyden (der Sleipner ligger) er estimert til hele 1,15 millioner tonn CO₂ i gjennomsnitt per år, som tilsvarer utslippet fra mer enn 575.000 biler. 

I dag drives olje- og gassplattformer vanligvis med strøm produsert av gassturbiner. Disse turbinene drives på gass som hentes opp fra havbunnen. Vannkraftverk produserer derimot ren elektrisitet, helt uten CO2-utslipp.

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at det legges en kraftkabel fra Sleipner til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøyden. I de periodene behovet for kraft er større enn kapasiteten i områdeløsningen, vil Sleipner bruke gassturbiner, som de gjør i dag, for å dekke kraftbehovet.

“Sleipner er et viktig felt, som bidrar med enorme verdier til det norske samfunn. Derfor er det svært gledelig at partnerskapet i Sleipnerlisensen har besluttet å utvikle feltet videre ”

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel.

– Sleipner er et viktig felt, som bidrar med enorme verdier til det norske samfunn. Feltet har også vært helt i forkant av teknologiutvikling og innovasjon, blant annet gjennom å fange, injisere og lagre over 20 millioner tonn CO₂ siden 1996. Derfor er det svært gledelig at partnerskapet i Sleipnerlisensen har besluttet å utvikle feltet videre i tråd med våre ambisiøse planer om å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel.

CO2-FRI ELEKTRISITET: Johan Sverdrup og Sleipner skal få elektrisiteten sin fra ren, fornybar energi produsert ved hjelp av vannkraft. Foto: ROAR LINDEFJELD

Flytende vindturbiner: Vindkraft til olje- og gassproduksjon

 

Det er ikke alle plattformer som egner seg til å motta strøm fra land. Flere installasjoner ligger i områder som er for langt unna eller hvor det er ugunstig å trekke store strømkabler langs havbunnen.

Elektrifisering av store olje- og gassinstallasjoner til havs er ingen enkel oppgave. Utfordringene er mange, både tekniske og økonomiske. For noen av plattformene ser nemlig Equinor på muligheten for å bruke nok en fornybar energikilde til å drive olje- og gassplattformer – nemlig vindkraft. Dersom man kan sette opp flytende vindturbiner i nærheten av plattformer, ville dette kunne delvis elektrifisere flere plattformer og få ned utslippene ytterligere.

Equinor og havvind

Vi har snart femti år med kompetanse innen utbygging og operasjoner til havs, vi har inngående kunnskaper om energimarkedene, dyktig personell og kompetent leverandørindustri i ryggen. Derfor er Equinor unik posisjonert til å ta en ledende rolle i en energibransje i rivende utvikling.

  • Sikkerhet er vår første prioritet
  • Erfaring med store komplekse prosjekter og leverandørrelasjoner
  • Økonomisk styrke og risikostyring
  • Erfaring med å spille på lag med lokale ressurser
  • Marine drift og vedlikehold
  • Teknologi og innovasjon

Andre elektrifiseringsprosjekter

Johan Sverdrup og Sleipner er ikke de første Equinor-plattformene som elektrifiseres. Troll A har siden oppstart i 1996 vært drevet med strøm fra land. Det var den første plattformen i Equinors portefølje, og på norsk sokkel for øvrig, som har vært drevet med strøm fra land siden oppstart.

Nå ser Equinor på muligheten til å elektrifisere enda flere plattformer på norsk sokkel. Nå er Troll C og Gudrun utpekt som de mest aktuelle kandidatene. En slik omlegging vil kunne kutte CO2-utslippene med ytterligere flere hundre tusen tonn hvert år.

Men er det ikke et paradoks at til tross for disse reduksjonene kommer inntil 85 prosent av CO2-utslipp fra selve bruken av olje og gass, ikke produksjonen.

Verdens energibehov øker. I Equinor gjør vi det vi kan for å få ned utslippene, slik at energien forsynes på best mulig måte. Elektrifisering er et viktig bidrag, men vi er fremdeles avhengig av både andre tiltak og at vi som forbrukere bidrar til å redusere forbruket.

Hvis du har lyst til å motta mail hver gang vi publiserer magasinsaker som denne, kan du abonnere her: