Ungdommen har skjønt hva Norge trenger – flere tar yrkesfag 

Equinor tar inn 159 nye lærlinger

2018 er yrkesfagenes år, og for første gang på mange år velger like mange yrkesfag som studiespesialisering på videregående skole. Equinor er en av Norges største lærebedrifter, og i år tar vi inn hele 159 lærlinger.

«Jeg ser fram til å være lærling innen kjemiprosessfaget på Gullfaks C. Jeg kjenner at jeg har lyst til å utdanne meg videre, og føler at jeg har gode muligheter til det i Equinor». Det sier Ane Seim Bergås, 18 år og tidligere elev ved Knarvik videregående skole i Hordaland. 

— Dette er en festdag, utbryter Andreas Holst, direktør for læring og utvikling i Equinor. Det er dagen for å ta imot 159 nye lærlinger i Equinor. Inkluderer vi fjorårets inntak, er 300 ungdommer nå i gang med å fullføre sin yrkesutdannelse i selskapet. Mange får arbeid i Equinor etter fullendt utdanningsløp. Bare det siste halvåret har selskapet ansatt 130 tidligere lærlinger. 

Av de lærlingene selskapet nå tar inn vil trolig halvparten få ansettelse, mener Andreas Holst.

— Vi trenger dyktige og motiverte ungdommer i mange år framover. Arbeidskraften vi har på sokkelen og på landanleggene begynner å komme i velvoksen alder, og vi trenger påfyll av unge talenter, sier Holst. Han mener yrkesfag i dag er langt mer spennende enn i gamle dager, med all ny teknologi som har kommet til.

“Vi støtter helhjertet opp om Yrkesfagenes år. Det er gledelig at interessen for yrkesfag er stigende. Som bedrift må vi tenke langsiktig på rekruttering av ungdom med rett utdannelse og bakgrunn”

Andreas Holst, direktør for læring og utvikling i Equinor

Yrkesfagenes år 
2018 er yrkesfagenes år. For første gang på mange år velger like mange yrkesfag som studiespesialisering på videregående skole. 34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner på videregående skole høsten 2018. 

Du lukker ingen dører om du velger et yrkesfag. Snarere tvert imot. Du kan bygge ut utdanningen din trinnvis om du ønsker det, er budskapet fra utdanningsmyndighetene. 

Les også: Innen 2035 kan Norge mangle 90 000 viktige fagarbeidere. «Det er vi som er fremtiden», sier lærlingene Ida, Stian og Jesper

Equinor er en av Norges største lærebedrifter, trolig den største etter Forsvaret. Selskapet tar inn lærlinger fra videregående skoler over hele landet. Av årets inntak på 159, vil 43 få sin lærlingperiode på Equinors installasjoner på norsk sokkel. 

De øvrige er fordelt på landanleggene. Raffineriet på Mongstad, Kårstø prosessanlegg i Rogaland, Melkøya LNG-anlegg utenfor Hammerfest samt Kollsnes prosessanlegg/Stureterminalen i Hordaland peker seg ut som store lærlingesteder. Også forskningssentrene i Porsgrunn og Rotvoll i Trondheim tar inn lærlinger, det samme gjør Tjeldbergodden industrianlegg i Møre og Romsdal. To skal arbeide i forretningsområdet Nye Energiløsninger, blant annet på Sheringham Shoal havvindpark i England.

Lærlingene fordeler seg på hele 12 fagdisipliner, hvorav kjemiprosess, automasjon og industrimekaniker er de største. Men vi kan også nevne elektriker, kran og løft, laboratorier og kokkefaget. Og de kommer fra 11 fylker, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

Unge lærlinger med variert erfaringsbakgrunn 
Av årets 159 lærlinger er 38 kvinner. To av dem som skal ha sin toårige lærlingperiode på installasjoner ute i havet, er Kamilla Brattøy og Ane Seim Bergås, begge 18 år. 

— Etter litt research fant jeg ut at Equinor var en god læreplass, med et godt program, sier Kamilla som kommer fra Neverdal i Nordland. Der har hun jobbet i nærradio som tekniker og studiovert, ved siden av arbeid på omsorgsboligkomplekset Mosvoldtunet. Hun trives også godt i stallen med hester og har vært rideinstruktør. 

— Jeg har jobbet mye i team, og trives i samarbeid med andre. Det er egenskaper jeg vil ta med meg inn i lærlingperioden, sier hun. 

Kamilla valgte teknikk og industriell produksjon på videregående, og skal ha sin lærlingperiode innen kran og løfteoperasjoner ved Oseberg Feltsenter i Nordsjøen. 

Ane Seim Bergås er fra Knarvik i Hordaland. Hun valgte kjemiprosessfaget, en fagdisiplin det er stort behov for i Equinor og mange andre bedrifter. I fjor var det 230 som tok prosess og kjemi som fag. Equinor alene skulle ansette 83. Ane blir lærling på Gullfaks C i Nordsjøen de neste to årene.

— Jeg begynte tidlig å hjelpe til på garden hjemme, som også har en helårs campingplass som tilleggsnæring. De siste fire årene har jeg hatt ansvaret for renhold av sanitærbygg og med vedlikehold av utearealene. På høsten går jeg på hjortejakt, forteller Ane. 

18-årige Håvar Pedersen fra Kirkenes tok i likhet med Kamilla fagretningen teknisk og industriell produksjon på videregående, og ser fram til tilværelsen som lærling innen industrimekanikerfaget på Statfjord A. 

— Jeg har i min mekaniske utdanning fått økt motivasjon til å lære mer om faget. Jeg har en storebror og et søskenbarn som jobber i olje- og gassindustrien, og de snakker veldig godt om arbeidsmiljø og opplevelsene man får av å delta i oljeeventyret, sier Håvard. 

— Jeg valgte Equinor fordi dere tilbød god opplæring, og det virket som en trygg og sikker arbeidsplass. Samtidig får jeg anledning til lå dyrke min store lidenskap på fritiden, som er Tae-Kwondo, forteller Håvar, som faktisk har plass på det norske landslaget.

Den gode trenden for yrkesfag fortsetter 
— Årets kull med lærlinger gir et solid inntrykk. De har en god teoretisk ballast med seg fra videregående skole. Samtidig har de vist initiativ og skapertrang i sine lokalsamfunn og har spennende erfaringsbakgrunn, tross sine unge år, sier Andreas Holst, direktør for læring og utvikling i Equinor. 

— Vi støtter helhjertet opp om Yrkesfagenes år. Det er gledelig at interessen for yrkesfag er stigende. Som bedrift må vi tenke langsiktig på rekruttering av ungdom med rett utdannelse og bakgrunn. 

— Det er også en stor fordel for arbeidsmiljøet på våre landanlegg og installasjoner å få inn ungdom som har åpent sinn for forbedringer og kan bidra med ny inspirasjon og faglig stimulans. Vi får en kompetanseoverføring mellom generasjonene som er svært viktig. Og — vi ser at våre erfarne folk, som skal virke som faddere for lærlingene, virkelig gleder seg til å øse av sin kunnskap og erfaring

Equinor er et bredt energiselskap som forvandler naturressurser til energi til fordel for mennesker og framgang for samfunnet. 

Vi skal være en pådriver for viktige endringer verden trenger: Mer klimaeffektiv olje- og gassproduksjon, og sterk vekst i lønnsom fornybar energi.

Relaterte sider:

Hvis du har lyst til å motta mail hver gang vi publiserer slike magasinsaker som denne, kan du abonnere her: