Equinors fornybar energi-lærling: — Mamma sa at dette høres ut som fremtiden!

Irma Denic (19) og Philip Domert Gulliksen (20) er Equinors første lærlinger innen fornybar energi, og blant de yngste som jobber med vindkraft i selskapet. De håper arbeidserfaringen med vindkraft skal gi karrieremuligheter både i Norge og Japan.

NES apprentices
Irma Denic og Philip Domert Gulliksen er Equinors første lærlinger innen fornybar energi.

Irma og Philip skal tilbringe de neste åtte månedene med å jobbe ved vindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av England. Begge har vært elever ved energioperatørlinjen ved Dalane videregående skole i Egersund.

— Ja, altså, jeg tenkte å bli vanlig elektriker, men så fikk vi besøk av Dalane videregående skole da jeg gikk på ungdomsskolen. De forklarte om energioperatørlinjen og jeg syntes dette hørtes spennende ut, forklarer Philip og sier:

— Jeg fortalte moren min om denne linjen og hun søkte på nettet. Mamma sa at dette høres ut som fremtiden og at dette var noe jeg burde jobbe med.

Jeg kommer til å bli den første i familien min som jobber innen fornybar energi!

Irma Denic, lærling

Irma forteller at hun alltid har hatt lyst til å jobbe offshore og innen energiproduksjon:

— Jeg kommer til å bli den første i familien min som jobber innen fornybar energi!

De to ungdommene fra Stavanger skal ta fagprøven i mars 2020, og er på vei til Sheringham Shoal, havvindparken hvor Equinor er operatør og som ligger vel to mil utenfor kysten av Norfolk i England. Der skal de tilbringe åtte måneder med å delta på alle oppgaver innen automasjon, elektro og mekanisk. Før Sheringham har de to også vært stasjonert ved naturgassanlegget på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad.

— Jeg synes det blir spennende å dra til Sheringham Shoal - mest fordi det er et annet land, sier Irma om det kommende oppholdet. Philip er mest spent på de daglige båtturene inn og ut til vindturbinene:

— Jeg blir muligens sjøsyk!

Den videregående linjen Irma og Philip gikk på tar tre år, og etter det er det nå lærlingplass i 18 måneder. Dalane videregående skole i Egersund er så langt eneste skole i Norge med denne linjen, og skolen vil nå søke om en landsdekkende linje hvor elever fra hele landet kan søke seg til Egersund.

Må få faglærlinger klar til fornybare energioppgaver
Equinor og forretningsområdet for nye energiløsninger fikk i 2018 godkjenning som lærebedrift for energioperatører – siden selskapet har fagkompetanse og mer enn ti års erfaring fra operasjoner innen havvind. De to lærlingene er delfinansiert av Erasmus + programmet, og koordinert via Hordaland fylkeskommune.

— Kraftproduksjon ved hjelp av vindturbiner er en voksende industri og det blir behov for flere fagoperatører fremover, sier Nenad Keseric, driftsleder for Hywind Demo og faglig leder for energioperatør-lærlingene i Equinor.

Nenad forklarer at også enkelte andre leverandørselskaper satser på lærlingplasser innen fornybarområdet.

— Denne kompetansen trengs. Equinor ønsker å etablere lønnsomme industrielle posisjoner innen fornybart. Derfor kommer vi til å trenge flere fagarbeidere i fremtiden. Vi må ligge i forkant på dette for å sikre kompetanse til kommende arbeidsoppgaver, sier han.

Denne kompetansen trengs. Equinor ønsker å etablere lønnsomme industrielle posisjoner innen fornybart. Derfor kommer vi til å trenge flere fagarbeidere i fremtiden.

Nenad Keseric, driftsleder for Hywind Demo og faglig leder for energioperatør-lærlingene i Equinor. 

NES apprentices

Jobber gjerne i Japan om 10 år
Både Irma og Philip håper de jobber innen fornybarbransjen og gjerne med vindoperasjoner om ti år. Irma ser for seg at hun kommer til å jobbe i Norge, gjerne offshore.

— Jeg har tro på mer offshore vind, og håper at det kommer til skje også i norske farvann, sier hun.

Philip legger til:

— Om ti år jobber jeg innenfor vindkraft enten offshore eller onshore. Det håper jeg. Jeg har aller mest lyst til å reise til Japan eller Kina for å jobbe ved vindparkene de har der. Jeg er fascinert av disse landene.

Det er viktig for Equinor som et bredt energiselskap å få vist at energibildet er i endring og at det i fremtiden trengs ny kompetanse i tillegg til den selskapet allerede har.

— Vi er glade for å ha de første energioperatørlærlingene i gang på våre havvindprosjekter. Dette er en milepæl for oss. Vi må bygge vindparker og også fremtidens kompetanse for å lykkes, sier Nenad.

— Hvem vet, kanskje kommer Philip til å jobbe for oss i Japan om 10 år, eller kanskje Irma jobber med en vindpark i Norge!

Relaterte sider:

Hvis du har lyst til å motta mail hver gang vi publiserer slike magasinsaker som denne, kan du abonnere her: