– At vi i fremtiden vil ha løsninger for flytende havvind, og at vi vil ha mye av det, det er jeg helt sikker på.

Når Hywind Tampen står ferdig i 2022, vil den være verdens største flytende havvindpark og den første som forsyner plattformer i Nordsjøen med strøm. Olav-Bernt Haga er prosjektdirektør og har stor tro på teknologien. Hva er det egentlig som gjør den så bra?

Ambisjoner blir aksjoner!
Høye målsetninger er flott, men hva gjør Equinor egentlig for å komme nærmere ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050? I disse historiene setter vi fokus på konkrete prosjekter, tiltak og mennesker som er med å forme Equinors rolle i det grønne skiftet.

Olav-Bernt Haga er prosjektdirektør for Hywind Tampen og har lang erfaring med å utvikle nye former for fornybar energi. Nå jobber Haga dedikert med flytende havvind, som han kaller en vippe-teknologi, altså en form for fornybar energi som vil ha stor betydning for at verden skal klare å nå klimamålene.

Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen havvindpark
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

I motsetning til olje og gass, er fornybare energikilder som sol og vind utømmelige kilder til energi. Det er fordi solen vil fortsette å skinne og vinden vil fortsette å blåse. Mens olje- og gassreservoarene gradvis tømmes, kan en vindpark levere utslippsfri energi år etter år, gjennom hele parkens levetid.

Så hva er egentlig flytende havvind og hvorfor er denne teknologien så viktig for å lykkes med det grønne skiftet?

Et av stedene i verden det blåser mye og jevnt er i Nordsjøen, som har blant de beste vindressursene i verden. I land som Danmark, Nederland og Storbritannia er det allerede bygget flere bunnfaste vindparker.

Haga utdyper: 

– Mange steder er det imidlertid for dypt til å sette turbiner direkte på havbunnen, og derfor er det viktig å få til flytende havvind. Så mye som 80 prosent av all vindkraft i verden vil kreve flytende løsninger.

Her er fire grunner til at flytende havvind og Hywind Tampen er viktig for Norge og fremtiden.

Redusere utslippet av CO2 i Nordsjøen

Den vanligste måten å få energi til olje- og gassplattformer, er ved å forbrenne gass. Dette gjør produksjon av olje og gass til en av Norges største utslippskilder av CO2, og det understreker viktigheten av å se på alternative, fornybare løsninger. 

På grunn av Hywind Tampen og flytende havvind herfra, vil det årlige utslippet fra produksjonen ved feltene Snorre og Gullfaks reduseres med hele 200.000 tonn CO2. Det tilsvarer utslippet fra 100.000 biler.

Utvikle flytende havvind som industri

Utover å forsyne feltene Snorre og Gullfaks med energi, vil Hywind Tampen fungere som et testmiljø for å utvikle teknologi for  flytende havvind. Prosjektet jobber aktivt med å teste nye løsninger og ser på hvordan kostnader kan reduseres. Målet er at flytende havvind skal bli et fullgodt alternativ til andre energikilder i fremtiden. 

– Dette vil bli stor industri i fremtiden, og Norge er allerede langt fremme på flytende havvind.

Olav-Bernt Haga, projektdirektør for Hywind Tampen.

Nært forestående

Ifølge prosjektdirektøren var fjoråret et slags designår. 2021 er konstruksjonsåret, og i starten av 2022 vil alle delene, eller legoklossene som han kaller det, settes sammen. Deretter skal alle vindturbinene fraktes én etter én fra Gulen kommune og ut til Tampen-området, hvor feltene Snorre og Gullfaks ligger. Målet er at i løpet av tredje kvartal neste år skal begge feltene få strøm fra Hywind Tampen.

I april startet jobben med å frakte understellene på vindturbinene til Dommersnes, nord for Haugesund. Til neste år fraktes alle strukturene til Gulen kommune, før de taues ut til Tampen-området. 

Derfor kutter vi utslipp fra produksjonen

– Verden kommer til å trenge olje og gass i mange tiår fremover. Mange tenker gjerne at olje er kun bensin, men det er et stort behov for både olje og gass på områder som folk kanskje ikke vet eller tenker over.

Vibeke Bjordal Padøy. Plattformsjefen på Snorre B.
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Olje og gass er nødvendig innenfor tyngre industri som stål og sement, det brukes fremdeles til strøm i mange land, og som råstoff i hverdagslige produkter som mobiltelefoner og medisiner. 

Vi er på vei mot et lavutslippssamfunn, men enn så lenge trenger verden olje og gass. 

– Da sier det seg selv at vi må ta i bruk de ressursene vi har tilgjengelig. Derfor må vi jobbe med å produsere olje- og gass med lavest mulig utslipp, og på norsk sokkel har vi et godt grunnlag for å gjøre nettopp det, understreker plattformsjefen på Snorre B.

Hywind Tampen gir oss denne muligheten. 

Årlige utslippskutt på 200.000 tonn CO2 og 1000 tonn NOx. Dette tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler.

Vibeke fortsetter: – Når vi klarer å gjøre store utslippskutt av CO2 ved å bruke fornybar energi, gir det en stor gevinst som virkelig monner. Det har stor betydning for det grønne skiftet her i Nordsjøen.

En enkelt turbin: Hywind Demo ble slept fra land til installasjonsstedet utenfor Karmøy i juni 2009. Dette var Equinors første testprosjekt for flytende havvind. Foto: Øyvind Hagen, Equinor.

– Noe å fortelle barnebarna i fremtiden

Det er 20 år siden Equinor investerte i teknologien som i dag gjør det mulig å bygge flytende havvindparker, lik den i Tampen-området.

Prosjektdirektøren for Hywind Tampen, Olav-Bernt Haga, opplever det som et privilegium å få være med på noe så stort som dette. 

– Jeg blir så motivert av at vi som etter hvert har et langt liv bak oss innen olje og gass kan utgjøre en så stor forskjell i det grønne skiftet. Det viser hvor viktig Equinors historie og kompetanse er, og vil være, for å ruste oss godt for en fremtid med lavere utslipp.

Hvis det går som Haga både håper og tror, vil havvind, både flytende og bunnfast være et av vippepunktene som gjør at Norge som land, Equinor som selskap og verden når ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050.

– Da kan jeg sitte der som pensjonist og si at dette var jeg med på helt i begynnelsen. Det hadde vært enormt stort og noe jeg vil være stolt av, og ikke minst vil det være noe å fortelle fremtidige barnebarn, avslutter Haga.