Roger Hagen får ikke komme om bord, men tar mer enn gjerne en tur ut i liten båt for å se de nye skipene han har fulgt fra den spede start. Nå ligger de til testing i Åmøyfjorden før de skal ut og jobbe i Nordsjøen. Foto: Equinor/Inger Johanne Stenberg

Juni, 2020

Grønnere skipsfart i Equinor:

Bytter ut havets arbeidshester for å kutte utslipp

Så glad blir en skipsingeniør når nye skip er på plass for utprøving! Selv om Covid-19-restriksjonene hindrer ham i å gå om bord, er skipsingeniøren Roger Hagen overlykkelig for å se Equinors splitter nye bøyelastere ankomme Åmøyfjorden. 

 

De to skipene er en del av en større fornyelse som nå gjøres i Equinors shippingflåte og som setter nye standarder for drivstofforbruk og utslipp. 

— Det er jo helt strålende for en skipsingeniør å få følge et skip fra tegnebrettet til ferdigstillelse og nå testing her ute i fjorden, sier Roger Hagen, mens han nyter utsikten til «Rainbow Spirit» og «Eagle Blane» der de ligger i Åmøyfjord utenfor Stavanger. 

Han er ansvarlig for Equinor’s portefølje av bøyelastere og har fulgt de nye tankskipene fra den spede begynnelse. Nå må han imidlertid nøye seg med å se på skipene fra trygg avstand i en skjærgårdsjeep. 

De to skipene ligger i Åmøyfjorden for å teste at alle systemer fungerer som de skal. For når man skal plassere store tunge skip inntil store tunge oljeplattformer så er det best å være helt sikker på at blant annet systemer for posisjonering virker som de skal.

Specialist Frank Svanes (Equinor), 2. officer/SDPO Erlend Bringsvor (Altera Infrastructure), Chief Officer Eivind Brimsø (Altera Infrastructure), Service Technician Asbjørn Karlsen (MacGregor Pusnes), and Principal consultant Gøran Rosnes (Equinor) om bord på Rainbow Spirit. Foto: Gøran Rosnes/Equinor
Photo: Gøran Rosnes/Equinor

Kutter utslipp og driver mer effektivt
I dag er det over 150 skip på jobb hver dag for å hente og frakte olje, bringe utstyr og sikre beredskap bare i Equinor, og det betyr enormt mange transportetapper. Disse supplybåter og bøyelastere utgjør ca. 85% av karbonutslippene fra våre logistikkoperajoner.

Å gå over til mer effektive skip med ulike typer drivstoff med lite utslipp vil derfor ha mye å si for denne delen av verdikjeden. Men hvordan begynner man hen når man skal kutte hele 284.000 tonn med CO2-utslipp?

Equinor er nå aktivt i gang med fortløpende å fornye eller erstatte tankskipene og supplybåtene i flåten, og resultatet av dette er mer kost- og energieffektive skip som er sikrere og har langt lavere utslipp. 

Vi får ikke komme om bord, men mens vi kjører rundt på fjorden ringer Hagen opp til broa på «Rainbow Spirit» og vi får en vinkehilsen på mer en trygg nok avstand. Spesialist Frank Aksel Svanes er ombord. 

—Testingen har gått over all forventning, spesielt tatt i betraktning alle restriksjoner det er for reise, karantene og det å få tak i utstyr og deler, forteller Svanes, som er ansvarlig for å sjekke skipene på vegne av Equinor.

Han jobber ombord 85.000-tonneren som er bygd av Altera Infrastructure, og forteller at det er gjort mange tiltak fra rederienes side for å sikre at alle føler seg trygge.

Det er lange dager, men godt samarbeid og veldig god stemning så dagene suser av gårde, sier Svanes.

De to skipene er en del av en større fornyelse som nå gjøres i Equinor sin shippingflåte, og i tillegg skjer det store endringer i porteføljen som sørger for forsyninger ute i havet. Kontrakter og krav er utformet med tanke på at det skal lønne seg å bruke mindre drivstoff, og det har leverandørene merket.

—Vi synes det er utrolig spennende å være med å sette nye standarder for drivstofforbruk og utslipp i industrien, og på den måten redusere vår påvirkning på miljøet, forteller Idar Hillersøy, direktør i Altera Infrastructure som har levert «Rainbow Spirit».

Han er veldig fornøyd med at deres nye design som de kaller E-shuttle, gir dem muligheten til å bygge skytteltankere med mindre utslipp.

Equinors grønnere skipsfart

 • 14 nybygg skal tas i bruk i Equinors shippingflåte i 2020, de fleste i Nordsjøen og i to i Brasil.
 • Equinors ambisjoner innen havvind vil være enda en pådriver for grønnere skipsfart.
 • Viking Energy vil bli verdens første forsyningsfartøy som går på ammoniakk. Skipet var og det første i Equinors flåte som gikk på LNG.
 • Havet, og kompetansen knyttet til det, er et av prioriteringsområdene for Equinor. Grønn skipsfart er en naturlig del av denne satsingen.

Bytter ut havets arbeidshester

— Det som er spesielt med disse to helt nye bøyelasterne er jo at de bruker LNG som drivstoff, men de har også et gjenvinningsanlegg for oljedamp og kan også bruke gjenvunnet oljedamp (LVOC) fra lasten som drivstoff sammen med LNG. I tillegg er skipene designet med forbedret energieffektivitet, sier Roger Hagen.

Han legger til at de ser for seg en reduksjon på opp mot 40% i utslipp fra disse skipene sammenlignet med andre bøyelastere i porteføljen i dag.

Lyse utsikter for tankskipene som testes i Åmøyfjorden før de skal ut på jobb i Nordsjøen.
Foto: Gøran Rosnes/Equinor


Flere seilaser til målet
Allerede er det kuttet 32% av utslippene for logistikk på norsk sokkel siden 2011, en reduksjon som tilsvarer 800.000 tonn CO2, eller mer enn alle bilene i Oslo i løpet av et år. Nå jobbes det på tvers av forretningsområdene for å sikre at man når målet om 50% reduksjon i Norge innen 2030.

Det er flere veier til målet og blant annet innebærer det muligens bruk av ammoniakk, hydrogen og biodrivstoff. I tillegg har flere av skipene også batterier om bord som bidrar til stabilitet på sjøen uten bruk av store mengder drivstoff.

Den største delen av Equinors flåte utgjøres av tankskip og her vil et bytte til mer energieffektive skip med mindre utslipp virkelig kunne vises igjen på utslippsregnskapet. Ved å gå fra diesel til LNG kan man potensielt kutte opp mot 30% av CO2-utslippene, og hele 85% av NOx-utslippene. Om man tar i bruk hydrogen eller ammoniakk fremstilt med karbonfangst vil utslippene kunne bli minimale.

Eksempler på tiltak for utslippsreduksjon i shipping og logistikk:

 • Optimalisering av seilingsruter og bedre utnyttelse av skipet
 • Forbruk av drivstoff evalueres i nye kontrakter
 • Hybridskip med bruk av batterier og landstrøm
 • Incentiver for drivstoffreduksjon i nye kontrakter
 • Bytte fra konvensjonell diesel til «nye» drivstoff som LNG, hydrogen, ammoniakk og biodrivstoff

 

Hvilke alternative drivstoff finnes for skip?

 • LNG – har ingen svovelutslipp, reduserer NOx-utslipp med mellom 80-90%, reduserer utslipp av CO2 med opp mot 30%. Ingen miljøskade ved havari og ulykker, LNG vil fordampe. Har en utfordring med metanutslipp, noe bransjen jobber med å løse.
 • LVOC — På de nye bøyelasterne «Rainbow Spirit» og «Eagle Blane» kombineres LNG med bruk av oljedamp (volatile organic compounds, VOCs) fra lasten. Når oljedampen komprimeres og avkjøles i egne anlegg om bord kan den utgjøre mellom 20 og 30% av drivstoffet. Dette hindrer også utslipp av de miljøskadelige VOC-gassene, som er en utfordring med konvensjonelle tankskip.
 • Hydrogen – Ingen skip av denne størrelsen går på hydrogen i dag, men det er flere prøveprosjekter underveis på alt fra ferjer til forsyningsskip. Om hydrogen produseres av naturgass med karbonfangst og lagring vil man ikke ha utslipp fra produksjon eller forbrenning.
 • Ammoniakk – Brukes i brenselceller, og kan produseres uten utslipp av klimagasser. Er i startfasen for skipsfart. Forsyningsskipet Viking Energy blir det første av sitt slag som skal gå på ammoniakk.
 • Batteri og landstrøm – For de store forsyningsskipene og bøyelasterne fungerer batteriene som en stabilisator og utjevner i strømforsyningen ombord. Båtene tilbringer mye tid i ro på sjøen, og batteriene avlaster generatorene slik at man bruker mindre fossilt drivstoff. For å ha batteridrift på de største av skipene ville batteriene i seg selv ta opp nesten all plass, derfor fungerer batterier som et supplement i dag.

"Eagle Blane" eies av AET og har også LNG-tank og oljedamptank på dekk. Foto: Inger Johanne Stenberg

"Rainbow Spirit" lyser opp i fjorden. Skipet eies av Altera Infrastructure og du ser den karakteristiske grønne LNG-tanken som står for hovedvekten av drivstoff. På motsatt side (ikke synlig) er tanken som sørger for at oljedamp fra lasten kan brukes til drivstoff. Foto: Inger Johanne Stenberg

Her ser du den grønne LNG-tanken svært godt, og i tillegg kom noen av de om bord ut for å hilse på oss på god avstand. Foto: Inger Johanne Stenberg
eagle blane at sea

Roger Hagen skulle gjerne vært om bord, men synes det og er veldig kjekt å få se skipene på relativt nært hold. Foto: Inger Johanne Stenberg

"Eagle Blane" eies av AET og har også LNG-tank og oljedamptank på dekk. Foto: Inger Johanne Stenberg

"Rainbow Spirit" lyser opp i fjorden. Skipet eies av Altera Infrastructure og du ser den karakteristiske grønne LNG-tanken som står for hovedvekten av drivstoff. På motsatt side (ikke synlig) er tanken som sørger for at oljedamp fra lasten kan brukes til drivstoff. Foto: Inger Johanne Stenberg

Her ser du den grønne LNG-tanken svært godt, og i tillegg kom noen av de om bord ut for å hilse på oss på god avstand. Foto: Inger Johanne Stenberg

Roger Hagen skulle gjerne vært om bord, men synes det og er veldig kjekt å få se skipene på relativt nært hold. Foto: Inger Johanne Stenberg


Silicon Valley for grønn skipsfart?

Utslippsreduksjonen som nå gjøres er en vesentlig brikke globalt sett. Uten at det gjøres noe med utslipp fra skipsfart så vil utslippene herfra økes med så mye som 250% frem mot 2050 ifølge International Maritime Organization. 

Derfor er satsingen på grønn skipsfart også viktig for blant annet norske myndigheter. I en av krisepakkene som har kommet den siste måneden har det blitt annonsert at rammen for handlingsplanen om grønn skipsfart skal dobles med opp mot 100 millioner kroner. Med økt aktivitet og nybygg på vei betyr det at norske farvann kan fungere som et innovativt hjemmemarked og gi både operatører og leverandører gode vilkår for innovasjon og effektivisering av flåten.

Norske myndigheter har sogar lansert en handlingsplan for grønn skipsfart som har som mål å halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030.

Green Shipping-programmet (se faktaboks) er resultatet av et offentlig-privat partnerskap og ble etablert for å styrke Norges posisjon som en ledende skipsfartsnasjon og for å finne skalerbare løsninger for effektiv og miljøvennlig skipsfart. Det har blitt lansert rundt 20 storskala pilotprosjekter hittil, inkludert to for å utvikle grønnere havner, ett for å lage LNG / VOC / batteridrevne skytteltankere, en hydrogendrevet hurtigbåt, et bunkersfartøy, og tto autonome, nullutslippsfartøy. Equinor er medlem av programmet.

Men er det ikke et paradoks at man kutter utslipp for flåten som frakter olje, men ikke fra oljen selv?

— Dette er ett bidrag. Vi gjør det vi kan for å få hele verdikjeden til å bli så karboneffektiv som mulig, sier skipsingeniør Hagen.

Reduksjonen av utslipp og energieffektiviseringen innen skipsfart går inn i rekken av ulike klimatiltak på tvers av selskapet.

Og grønnere skipsfart er ikke bare interessant for oljeindustrien. Også vindparker til havs, etter hvert mulige solparker til havs, ferje og annen transport vil alle nyte godt av grønnere skipsfart. Nordsjøen kalles av noen «Silicon Valley» for grønn skipsfart, og med utviklingen som nå skjer så stemmer kanskje det. Ideen er i alle fall at det lønner seg, både med tanke på klima, men og i kroner og øre å gjøre skipsfart mer energieffektiv og med mindre utslipp.

Illustration: DNVGL

Illustrasjon: DNVGL

Grønt Skipsfartsprogram


Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 – en enorm utfordring.

Dersom norsk innenriks skipsfart skal ta sin andel av forpliktelsene, må vi mangedoble takten for innføring av miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg så har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at det globale markedet for grønne teknologier og løsninger snart vil være en realitet.

Grønt Skipsfartsprogram har som mål å finne realiserbare løsninger raskt, som sikrer en effektiv og miljøvennlig skipsfart fremover. Kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge blir resultatet! Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi kan oppnå målet.

Det vi vil oppnå:

 • Lønnsomme utslippskutt
 • Bærekraftige logistikkløsninger
 • Tusenvis av grønne arbeidsplasser
 • Økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon
 • Norsk kystfart vil bli et utstillingsvindu i verden