Derfor er skifer annerledes

Workers on site Eagle Ford

Shale er en finkornet sedimentær bergart som tilhører kategorien mudstones. Skifer skiller seg fra andre mudstones fordi det er spaltbart og laminert. Shale kan lett deles inn i relativt tynne plater på grunn av denne laminering, slik at olje og gass fanget under skiferen fjellet som skal utvinnes ved hjelp av moderne teknikker som åpner passasjer mellom lagene.

Skifer er en vanlig bergart og finnes i de fleste land. Amerikanernes skiferproduksjon har skapt håp for utvinning av gass fra egne skiferforekomster i andre land.

De siste årene har store, internasjonale oljeselskaper undersøkt mulighetene for produksjon av skifergass i Kina, Argentina og Polen. 

I land utenfor USA finnes ikke de samme betingelsene som ligger til grunn for amerikansk skifergassproduksjon. USA har en kjede av underleverandører til boring og produksjon og en regulert struktur til formålet.

Horizontal drilling for Shale gas

Amerikanerne har siden 1940-tallet kjent til sine store forekomster av skifergass, men de har ikke kunnet utvinne ressursene på en lønnsom måte. Horisontal boring og oppsprekking av skiferen gjør det mulig å utvinne forekomstene.

Brønnene bores først vertikalt ned til skiferformasjonen, og deretter 500 til 1500 meter horisontalt langs skiferlagene. Deretter begynner arbeidet med å få bergarten til å sprekke opp. Etter perforering av produksjonsrøret, blir borehullet fylt med en blanding av vann og sand og noen kjemikalier. Slik lages det sprekker utover i skiferen ved at vannet og sanden settes under høyt trykk.

Etter at pumpeoperasjonen er ferdig, blir sprekkene holdt åpne av sanden som ble pumpet inn under oppsprekkingen. Når brønnen settes i produksjon, vil gassen strømme gjennom sanden i de nye sprekkene og videre inn i brønnen og opp til overflaten.