Over ser du sommestudentene 2021:
Matias Vedele, Yngvil  Skomedal, Edmondo Strada, Isabel Nicolaysen, Vebjorn Ohr.

Radikal innovasjon fra neste generasjon talenter

Vær kreativ, tenk “utenfor boksen” og bidra med ideer som kan hjelpe Equinor å nå sitt mål om klimanøytralitet innen 2050. Det var utfordringen vi ga våre sommerstudenter i 2021. Her kan du lese hvordan en av gruppene svarte på utfordringen – og hvordan kelp (alger) kan spille en rolle i det.

– En stor del av sommerstudentprogrammet i Equinor handler om å lære gjennom erfaring. Våre sommerstudenter får praktisk erfaring gjennom jobb, og deltar også i et tverrfaglig prosjektarbeid sammen med fageksperter. I år ville vi gi sommerstudentene våre en forretningsmessig problemstilling for å bidra til større læring og utvikling. Resultatet var prosjektet “radikal innovasjon,” forklarer leder for sommerstudentprogrammet, Elaine Teixeira Marçal.

Takket være innovasjonsteamet vårt i Research & Technology, kunne prosjektet starte med en ekspert-innføring i radikal innovasjon: en metode som ser på fundamentale endringer i eksisterende konsepter og teknologi, som fører til ny kunnskap, nye produkter og nye ideer. Sommerstudentene ble delt inn i grupper på 5-6 personer, og fikk to mentorer fra Equinor som støttet dem hele veien, fra opplæring i metoden for radikal innovasjon til utforming av idé og endelig presentasjon.

Vi ba radikal innovasjon-gruppene om å reflektere rundt en forretningsmessig problemstilling: “Siden Equinor har som mål å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, kan du presentere dine ideer til hvordan vi kan redusere karbonutslippene fra vår virksomhet?”

En givende opplevelse

Etter kick-off med ekspertene på radikal innovasjon, måtte teamene finne en rekke ulike ideer før de bestemte seg for en. Ett av teamene kom med ideen om å bruke alger til å fange og lagre CO2 i framtiden.

Forslaget deres var å bruke 75 % av Dogger Bank utviklingsområde (8660 km2) til å dyrke alger mellom vindturbinene, noe som kan gi glimrende muligheter for karbonlagring – og til og med bidra til å oksidere havoverflaten.
 

– Jeg ble virkelig imponert over at alle vi møtte var så genuint interessert i våre synspunkter. Sommerstudenter får kanskje ikke alltid de mest interessante oppgavene, men i Equinor fikk vi fullt ansvar for prosjektet og gjennomføringen av det hele.

Edmondo Strada

– Det var utrolig givende og fikk meg virkelig til å føle at vi hadde produsert noe verdifullt, sier Edmondo, som studerer til en bachelorgrad i matte og fysikk ved Durham University i England.

I tillegg ble hele teamet bedt om å holde en DigiTalk for ansatte i Equinor, og hvis vi skal dømme etter spørsmålene de fikk etter presentasjonen, var det tydelig at folk hadde lyttet – og ville vite mer. En av dem var Grete Tveit, direktør for MMP Low Carbon Solutions i Equinor.

Grete Tveit,
direktør for MMP Low Carbon Solutions i Equinor

– Hvis vi skal nå våre klimamål, kreves det ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye markeder. Vår jobb vil bli å demonstrere levedyktige løsninger framover – og muligheten til å undersøke radikale nye ideer fra våre dyktige sommerstudenter sammen med Equinors fagfolk er veldig spennende!

Grete Tveit

Inspirert av nye ideer

Programmet Radikal innovasjon besto av mer enn bare idedugnader – teamene måtte også organisere møter, fordele oppgaver, forske og holde presentasjoner. Men ingen var overlatt til seg selv, og Equinors mentorer sto klare til å gi dem hjelp og støtte ved behov.

– Det var betryggende å vite at vi hadde mentorene til å veilede og hjelpe oss på veien. Begge mentorene våre var veldig entusiastiske og trodde på ideen vår, noe som var veldig motiverende. Jeg fikk definitivt inntrykk av at alle lyttet og tok ideene våre på alvor. Det inspirerte meg til å finne nye ideer og til å bidra i flere slike sammenhenger i framtiden

Yngvil Kolltveit Skomedal.

Yngvil er masterstudent i kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim, men det var ikke bare sommerstudentene som ble inspirert etter arbeidsperioden – det ble mentorene også:

– En av fordelene ved å være mentor er tilførselen av friske nye ideer fra studentene, de gir oss så mye energi! Studentene bidrar med nye perspektiver, og de har svært verdifull kunnskap, kompetanse og akademia, noe som er uvurderlig i de konkurranseutsatte og stadig skiftende omgivelsene vi befinner oss i som selskap, forklarer Camilla Dybendal.
 

Foto: Silas Biasc - Unsplash

Blikket rettet mot framtiden

Camilla var mentor for algeteamet sammen med Dimitrios Kostopoulos, som begge kunne dele sin kunnskap og erfaring med studentene. Dimitrios var sommerstudent en gang selv, og ser verdien av erfaringen for de som var involvert:

− Det var både morsomt og inspirerende å jobbe med så unge og begavede talenter. Jeg ser virkelig fram til å møte neste års sommerstudenter og jobbe med dem for å finne flere muligheter i vår bransje, sier Dimitrios.

Neste generasjon vil spille en viktig rolle når vi skal forme energiframtiden. Prosjekter som Radikal innovasjon lar oss trekke på ideer og perspektiver fra våre nye talenter, men også forberede dem på å levere enda mer verdifulle løsninger i sine karriereløp – uavhengig av hvor de ender opp.

Elaine Teixeira Marçal,
leder for sommerstudentprogrammet

– Enten det handler om innovasjon i måten vi produserer eller bruker energi på, vil det være viktig å lære studentene en metode som gjør at de kan skape innovasjon. Dette vil fortsatt være en viktig del av våre framtidige sommerstudentprogrammer og måten vi utvikler dyktige talenter på, sier Elaine.

Sommerstudentprogrammene for 2022 åpnet for søknader fra 4. oktober. Ta gjerne en titt på karrieresidene våre for å lese mer

Møt sommerstudentene 2021

Three of the many hundred summer interns in Equinor in 2021

Lurer du på hvordan det er å være sommerstudent i Equinor? Her er svaret!

Hvis du vil abonnere på magasinsaker fra Equinor, kan du registrere deg her: