Intervju med Gareth Burns, Statoil Energy Ventures

Gareth Burns er Leder for Statoil Energy Ventures. Vi møtte ham for å spørre ham hvordan et av verdens største fond som investerer i fornybar energi bidrar til å finne og finansiere morgendagens energiløsninger.

Statoil employee

Navn: Gareth Burns

Stilling: Leder for Statoil Energy Ventures

Tid i Statoil: 20 år, så det er fullt forståelig at kollegene mine kaller meg for en dinosaur.

Utdannelse: Fellow of Institute and Faculty of Actuaries. BSc Actuarial Mathematics & Statistics, Heriot-Watt University.

Fritidsinteresser: Jeg har alltid vært en ivrig syklist, og i år skal jeg delta i et knippe triatlon-konkurranser sammen med Equinor-kolleger.

Verdens energibehov vokser, og fornybar energi vil spille en nøkkelrolle for å møte den økende etterpørselen. Statoil Energy Ventures er et av verdens største fond som utelukkende investerer i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar energi.

Equinor har etablert sitt eget investeringsfond, Statoil Energy Ventures (SEV), for å hjelpe små fornybarbedrifter som bidrar til å skape morgendagens energiløsninger. Målet med investeringene er å bidra til at selskapene vokser, blir kommersielle suksesser og leverer teknologi og forretningsområder som Equinor kan bruke i framtiden. Her forklarer Gareth Burns hvordan Statoil Energy Ventures fungerer. 

Hva er bakgrunnen for opprettelsen av SEV?

— Equinor etablerte forretningsområdet New Energy Solutions (NES) i 2015 fordi  energimarkedet er i en radikal omstilling. NES utvikler og drifter Equinors fornybar-satsing, og utforsker nye forretningsmuligheter utenfor det tradisjonelle olje- og gass-segmentet. Som en del av NES har Statoil Energy Ventures 200 millioner dollar i samlet investeringskapital. Pengene bruker vi til å investere i og samarbeide med små selskaper som jobber med fornybar-relatert teknologi og forretningsområder.

Hvorfor bruker dere ikke mer enn 200 millioner dollar på dette?

— SEV er blant de største investeringsfondet i energibransjen med fokus på fornybar. De fleste selskaper som vi vurderer å investere i befinner seg i en tidlig fase. Våre investeringer er derfor tilpasset selskapsstørrelsen. Det optimale antallet slike selskaper i vår portefølje vil være på mellom 15 og 25. Med dette som utgangspunkt er 200 millioner dollar en fornuftig sum som gir oss et godt spillerom til å utvikle den typen prosjekter vi ser etter.  

Hvordan velger dere hvilke selskaper SEV skal investere i?

— Ethvert selskap som vi vurderer, må oppfylle minst ett av følgende tre strategiske kriterier: 1. Støtte Equinors eksisterende fornybar-aktiviteter. 2. Kunne vokse til å bli et potensielt framtidig satsingsområde i Equinor. 3. Ha potensial til å påvirke eller endre framtidens energimarkeder. 

Hvordan finner dere fram til selskaper å investere i?

— He-he! Når du forteller verden at du har 200 millioner dollar å investere, så er det utrolig hvor mange som vil ta en prat. Vi er uansett veldig glade for at så mange ønsker å samarbeide med oss, og ser verdien i å bruke våre ressurser og kompetanse i sin utvikling. Vi tar også noen dypdykk i spesifikke investeringsområder med interne ressurser hvor vi aktivt tar kontakt med selskaper som interesserer oss. Vi deltar selvsagt også på konferanser der selskaper pitcher sine forretningsideer, og har tett kontakt med forsknings-, innovasjons-, entreprenør- og investeringsmiljøer.

Equinor har i mange år vært et rendyrket olje- og gasselskap. Hender det at dere møtes med mistenksomhet eller undring når dere går i dialog med fornybar-gründere?

—Jeg opplever at mange aktører i både investor- og gründermiljøer anser Equinor som et progressivt energiselskap. Ta for eksempel Statoil Technology Invest. Vårt søster-investeringsfond har i over 15 år investert i og samarbeidet med små gründerselskaper, med svært gode resultater. Mange oppstartsselskaper vet derfor at vi tør å satse og har gjennomføringsevne. Det hjelper dialogen vår med dem fra første møte. Når det er sagt så møter vi ofte mennesker som har andre analyser og forståelse av energimarkedet enn vi har i Equinor. Det gir en spennende dialog vi kan bidra inn i, og også lære av. 

Kan du beskrive et av selskapene SEV har investert i?

You have to be optimistic when you are working in investment, but you also have to be realistic. The painstaking and methodical way in which Equinor and SEV go about the process of assessing interesting projects actually makes it easy to be both at the same time.

—ChargePoint er blant de første selskapene Equinor investerte i. Dette amerikanske selskapet er USAs største på ladeutsyr til elbiler, og ChargePoint vurderer nå å øke sin tilstedeværelse i både Europa og Asia. 

Hvorfor falt valget på ChargePoint?

—Mellom 40 og 50 prosent av Equinors inntekter kommer fra behovet for energi til transport. Derfor er det viktig for Equinor å øke kunnskapen om hvordan elbilens voksende rolle i den totale bilparken kommer til å påvirke dette behovet. Vi kan selvsagt få mye  innsikt fra å snakke med elbilselskaper og lese diverse trend- og markedsrapporter. Men vi får en langt mer unik og relevant forståelse ved å investere i et selskap som ChargePoint som tilbyr en løsning for samtlige elbiler.

OM PROSJEKTENE

ChargePoint

  • ChargePoint selger ladeutstyr for elbiler og har  70 prosent markedsandel i USA.
  • Selskapet har ambisjoner om å satse stort i Europa og Asia.
  • Statoil Energy Ventures kjøpte seg inn i og innledet samarbeidet med ChargePoint i april 2016.

Oxford Photovoltaics (Oxford PV)

  • Et selskap i England og Tyskland som utvikler en teknologi som kan øke effektiviteten i solcellepaneler med mellom 20 og 30 prosent.
  • Equinor investerte i selskapet i desember 2016.
  • Investeringen og samarbeidet støtter Equinors ambisjoner om å etablere seg i verdikjeden innen solenergi.

Investerer SEV også i fornybar-selskaper som er kommet kortere i utviklingsfasen?

“Between 40 and 50 per cent of Equinor’s revenues are generated by the need for energy for transport. So it’s important for Equinor to learn more about how the growing role of electric vehicles in the overall fleet is going to impact this need. Of course, we could learn a lot from talking to individual carmakers and reading various trend and market reports. But we get a far more unique and relevant understanding by investing in a company like ChargePoint that offers a solution for all electric vehicles.”

—Ja, Oxford Photovoltaics, kalt Oxford PV, er ett eksempel. Det engelske selskapet utvikler en ny type solcelleteknologi som skal øke effektiviteten med mellom 20 og 30 prosent. Lykkes selskapet, vil produksjonskostnadene for solcellesystemer reduseres kraftig. Equinor har en ambisjon om å etablere seg i verdikjeden innen solenergi, og Oxford PV gir verdifull innsikt for å lykkes med det i framtiden. 

Gjør nye satsing- og forretningsområder for Statoil deg optimistisk for framtiden?

—Man må være optimist når man jobber med å investere, men man må også være realist. Den grundige og metodiske måten Equinor og SEV jobber på når vi  vurderer interessante prosjekter, gjør det faktisk enkelt å være begge deler.