Systematiserer Equinors tilnærming til innovasjon

Ragnhild Ulvik er ganske sikker på at hun har én av de mest spennende jobbene i Equinor. Nå skal hun samle alle gode ideer og ta Equinor inn i framtiden. Hun vet at å føre en idé fra opprinnelse til ferdig produkt kan være en lang og ofte vond reise—uten garanti for å lykkes.


Ragnhild Ulvik fått jobben med å ta tyren ved hornene. Hun er leder for innovasjonslaget, og har fått tittelen innovasjonssjef i Equinor. Med teamet sitt skal hun samle alle de gode ideene som svever rundt i selskapet. Noen skal tas videre, andre kommer til å dø, og hun er sikker på at de kommer til å bomme noen ganger på veien.

— Vi har lyst til å skape et miljø hvor vi etterligner et mindre selskap. Et trygt miljø å prøve å feile i rett og slett, det er hele poenget, sier Ulvik.

En av måtene å gjøre det på er ved å samle innovasjonsansvaret på tvers av alle fagområder, helt oppe på konsernnivå. Ideene samles i enheten som har fått navnet Corporate Strategy and Innovation (CSI), en enhet som skal fungere som en brobygger på tvers av fagmiljøene i hele selskapet og samtidig være enda mer aktiv i samarbeid eksternt.

— Vi har mye erfaring å bygge på når det gjelder innovasjon og samarbeid, særlig fra teknologi- og fornybarenhetene, sier hun.

Samtidig er det mye å hente på å aktivere hele selskapet og samarbeidspartnere i å jobbe mer på tvers. Ved å bruke nye digitale verktøy for å samle og dele erfaringer systematisk man videre de få gevinster man ikke ante fantes.

— For å være helt ærlig tror jeg nok dette er en av de mest spennende jobbene som finnes i Equinor, sier Ulvik.

Murshid Ali
Murshid Ali er gründer og CEO av Huddlestock Capital.

— Det som driver oss er jo helt klart muligheten vi ser til å være med når dette tar av.

Murshid M. Ali, grunder Huddlestock Capital.

 


— Jeg føler vi er i dødens dal fremdeles, men vi vil være med når bølgen av digitalisering tar av.

Dette sier gründer, og CEO for Huddlestock Capital, Murshid Ali, som har jobbet lenge med ideen sin. Det å ta digitalisering i bruk for å snu opp ned på finansmarkedet kan kanskje virke uoverkommelig, men han har ikke gitt seg. Det begynner så smått å løsne, men det er langt igjen.

Han er bare en av dem som har utfordret Statoil på hvordan de skal klare seg i en verden som ser veldig annerledes ut i dag sammenlignet med hva man så for seg for 10—20 år siden. Digitaliseringen som før bare var et trendord har blitt virkelighet, og tradisjonell måter å gjøre ting på fungerer ikke alltid like godt lenger.

For å være helt ærlig tror jeg nok dette er en av de mest spennende jobbene som finnes i Equinor.

Ragnhild Ulvik, innovasjonssjef i Equinor.

Statoil employee
Ragnhild Ulvik, Innovasjonssjef i Equinor

 

Et digitalt veikart er en del av akselereringen mot et mer digitalt Equinor. Og det er på inntektssiden de ser gevinstene. Digitalisering skal bidra til å styrke sikkerheten og effektiviteten i Equinors operasjoner. Ved å sette informasjonen som allerede ligger der i system, så er målet å slippe mindre lønnsomme brønner, færre tørre brønner, jevnere og mer effektivt vedlikehold og mindre nedetid.

Optimisme og ny teknologi

Men det er ikke bare i oljeindustrien at det finnes stort potensial for å hente ut gevinst fra digitalisering. Murshid Ali tror en digital plattform som kan erstatte finansielle løsninger er en av måtene man kan ta ut gevinsten av digitalisering.

— Det som driver oss er jo helt klart muligheten vi ser til å være med når dette tar av. Det er ganske disruptivt, og det er veldig spennende.

Han er en av de unge stemmene Equinor har bedt om råd fra i «Når gode råd er unge»-kampanjen. Han er usikker på om Statoil er klar for oppgavene i tida fremover, men skal man dømme etter optimismen fra statoilsjef Eldar Sætre, og innovasjonssjefen Ragnhild Ulvik, så kan det være han tar feil.

— Jeg er mer optimistisk nå enn på lenge, var beskjeden fra Eldar Sætre da han inviterte til Equinors energiforum i Stavanger.

Han er innstilt på at Equinor må ta tyren ved hornene og bli en ledende digital aktør, men samtidig klar over at det er en stor jobb. Hele poenget er at selskapet han leder skal være konkurransedyktig, også i fremtida. Og for å få til det er det både olje, gass, vind og digitalisering som må på være med. Allerede tas det i bruk Mixed Reality-teknologi på blant annet Mariner-utbyggingen, og pilotmøllen Hywind er i ferd med å bli en stor flytende vindmøllepark utenfor Storbritannia.

Future energy forum panel debate

Paneldebatten på Equinor Future Energy Forum. Fra venstre, professor Stephane Garelli, Murshid M. Ali, Ragnhild Ulvik og Jannicke Nilsson, Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland
Future energy forum panel debate

– Jeg er så glad for at vi har nå satt dette i system, og at det ikke bare er min mailboks som er systemet, sier Ragnhild Ulvik Foto: Ole Jørgen Bratland
Future energy forum panel debate

– Jeg føler vi er i dødens dal fremdeles, men vi vil være med når bølgen av digitalisering tar av, sier Murshid Ali Foto: Ole Jørgen Bratland
Future energy forum panel debate

Moderator Siri Lill Mannes, til høyre, styrte paneldebatten Foto: Ole Jørgen Bratland

Paneldebatten på Equinor Future Energy Forum. Fra venstre, professor Stephane Garelli, Murshid M. Ali, Ragnhild Ulvik og Jannicke Nilsson, Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland

– Jeg er så glad for at vi har nå satt dette i system, og at det ikke bare er min mailboks som er systemet, sier Ragnhild Ulvik Foto: Ole Jørgen Bratland

– Jeg føler vi er i dødens dal fremdeles, men vi vil være med når bølgen av digitalisering tar av, sier Murshid Ali Foto: Ole Jørgen Bratland

Moderator Siri Lill Mannes, til høyre, styrte paneldebatten Foto: Ole Jørgen Bratland

Forslagene strømmer på

Ragnhild Ulvik har lenge fått mailer med forslag fra folk i og utenfor selskapet med gode og mindre gode ideer for hva som bør gjøres. Det kan være å skifte en boltvariant for å få ting til å funke bedre, til å endre hele forretningsmodellen.

— Jeg er så glad for at vi har nå satt dette i system, og at det ikke bare er min mailboks som er systemet! sier hun.

Nå skal de sitte litt for seg selv, men likevel ikke så langt unna at de ikke kan nås. Sammen skal de kna og foredle, og forkaste. Og uten at det stilles målbare krav om minst en innovasjon i uka, for da er det vanskelig å være kreativ.

— Vi vil nok komme med en portefølje med ting, alt fra hverdagsproblemer til endringer som kan fornye hele forretningsmodellen. Nå kan vi fange ideene og ta tak i dem. Noen når opp til diskusjonsbordet, og noen kanskje enda lenger?

En av måtene Equinor vil møte fremtida på er gjennom digitalisering. Her er syv av programmene som skal akselerere innsatsen.

1.    Digital sikkerhet, sikring og bærekraft
Utnytte data for å redusere sikkerhetsrisiko, forbedre læringen av historiske hendelser, styrke sikring, og redusere karbonavtrykket fra virksomheten.
2.    Prosessdigitalisering
Effektivisere arbeidsprosesser og redusere manuell input på tvers av verdikjeden
3.    Undergrunnsanalyse
Forbedre datatilgang og analyseverktøy for undergrunnsdata, og dermed tilrettelegge for bedre beslutningstaking
4.    Neste generasjons brønnleveranse
Styrke bruken av brønn- og undergrunnsdata til planlegging, sanntidsanalyser og økt automatisering
5.    Framtidens felt
Smart design og konseptvalg gjennom å maksimere bruk av tilgjengelige data, og integrere digitale teknologier i framtidige felt.
6.    Datadrevet drift
Bruke data for å maksimere verdien av installasjonene gjennom produksjonsoptimalisering og vedlikeholdsforbedringer 
7.    Kommersiell innsikt
Forbedre analyseverktøy og datatilgang innenfor de kommersielle områdene for å muliggjøre bedre beslutningstaking