Gass fra Troll har vært viktig for Europa i et kvart århundre. Men hva med de neste 25 årene?

Siden 1996 har Trollfeltet vært en viktig eksportør av gass til Europa. Men hvorfor satser Equinor og Norge fortsatt på gass, når vi vet at verden trenger mer fornybar og mindre fossil energi? 

Ambisjoner blir aksjoner!
Høye målsetninger er flott, men hva gjør Equinor egentlig for å komme nærmere ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050? I disse historiene setter vi fokus på konkrete prosjekter, tiltak og mennesker som er med å forme Equinors rolle i det grønne skiftet.

– Jo, det er fordi gass er en etterspurt energikilde som mange i verden trenger i hverdagen sin, og vil trenge  i lang tid fremover. Gass er brukervennlig, rimelig og slipper ut 50 prosent mindre CO2 enn kull.

Jalal Fahadi, plattformsjef på Troll A. 
Foto: Equinor

Gass er den energiformen som raskest og enklest faser ut kullkraft, slik som i for eksempel Storbritannia hvor CO2 utslippet nå er det laveste det har vært på over 100 år.

Enkelt forklart brukes gass til strøm, tungindustri som stål og sement, og som råstoff til å lage blant annet mobiltelefoner og medisiner.

Grunn til å være optimistisk

Troll er det desidert største gassfunnet som er gjort på norsk sokkel, og leverer i dag hele syv prosent av Europas totale gassbehov. Det tilsvarer strømforbruket til over 50 millioner europeiske husstander. Til sammenligning er det under 2,5 millioner husstander i Norge.

Etter snart 25 års produksjon er utrolig nok over halvparten av Troll-gassen igjen, og det gir oss god grunn til å være optimistisk til også de neste 25 årene - av flere grunner.

For uten gass går ikke energi-regnestykket opp: 

Vi blir stadig flere mennesker, og vi bruker alle mer og mer energi. Samtidig går vi mot et lavkarbonsamfunn. Det betyr at dersom vi skal ha nok energi i årene som kommer, trenger verden norsk gass. Det er fordi fornybare energikilder som sol og vind er avhengig av rett vær for å kunne produsere strøm.

Så hva skjer når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Jo, da trenger Europa gass. 

Men også i Norge er gassen fra Troll viktig.

Troll er hjørnesteinen for Norges gasseksport med nesten en tredjedel av våre gassleveranser.

Så langt har Troll sendt gass til Europa for over 1.100 milliarder kroner.

I tillegg kommer store inntekter fra oljen i Troll-området. 

Siden den norske staten er største eier av Troll, så går det aller meste av den enorme verdiskapingen til fellesskapet. 

«Århundrets bragd»

Som den første installasjonen på norsk sokkel var Troll A elektrifisert med strøm fra land allerede fra starten av. Dette har gitt svært lave utslipp fra produksjonen. I tillegg til å være verdens største offshore gassplattform, var den også den tyngste flyttbare menneskeskapte konstruksjonen da den ble bygget på midten av 90-tallet. Troll A ble faktisk kåret til «århundrets største norske ingeniørbragd» i 1999. 

Hva er århundrets største bragd i tiden vi er inne i nå?

Å lykkes med det grønne skiftet, vil mange si.

Det grønne skiftet er en gradvis overgang til energikilder, produkter og tjenester som til sammen gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.  

Ifølge Europakommisjonen kan det grønne skiftet skje ved å gjøre dagens klima- og miljøutfordringer om til muligheter for bærekraftig økonomisk vekst og utvikling. Derfor har man laget The European Green Deal, som er Europas felles strategi for å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Når Europa har gått sammen for å bli klimanøytralt innen 2050, hvilken rolle vil den norske gassen spille fremover? For på sikt må jo alle fossile brensler ut av energimiksen. 

– Det inkluderer også gass, i hvert fall slik vi bruker den i dag. Men gass kan gjøres om til hydrogen, som kan bli svært viktig for det grønne skiftet.

Gunnar Egge, produksjonssjef på Troll A. 
Foto: Schibsted Partnerstudio

Derfor er hydrogen viktig

Tungindustri, som stål, sement og betong, og industrier som transport og maritimt, har per i dag ikke god nok batteriteknologi eller tilstrekkelig mulighet for å generere elektrisitet gjennom fornybare energisystemer. Det er en av flere grunner til at hydrogen er viktig for at verden skal nå klimamålene; hydrogen kan nemlig lagres og brukes når det er behov for energi. 

Enkelt forklart kan vi dele hydrogen i to former; blått og grønt, og for å nå klimamålene trenger vi begge deler. Det er fordi både blått og grønt hydrogen er utslippsfritt ved forbrenning, selv om de lages på hver sin måte:

Produksjon av grønt hydrogen

Produksjon av blått hydrogen

Blått hydrogen lages ved å bearbeide  gass i en prosess der CO2 fanges og deretter lagres under havbunnen, gjennom CCS - altså karbonfangst og lagring. Her reduseres karbonavtrykket med hele 95 prosent. Grønt hydrogen er laget av fornybar energi, og er derfor helt  utslippsfritt også i produksjonen.

- Det er veldig mye gass igjen i Trollfeltet og på andre felt. Men for å bli en langsiktig og pålitelig fremtidig leverandør av blått hydrogen, må vi fortsette å lete etter enda mer gass på norsk sokkel. 

Gunnar Egge, produksjonssjef på Troll A. 

Gunnar Egge mener det grønne skiftet allerede er godt i gang i Nordsjøen. Det ser han tydelig i sitt arbeid i Troll-området, som nå også ser på mulighetene for å elektrifisere Troll B- og Troll C-plattformene.

– Det grønne skiftet er ikke som en bryter man bare kan skru på, det handler om en rekke viktige steg. Vi må fortsette jobben med å redusere utslipp ved produksjon, samtidig som vi bidrar til reduksjon i utslipp ved forbruk, for eksempel ved å gjøre om gass til hydrogen, sier Egge.