PROSJEKT FANTASI

Unge sinn tar fremtidas utfordringer på alvor

Morgendagens utfordringer må løses, og hva er bedre enn å slippe unge sinn løs for å finne veien videre? Vi inviterte Morgendagens Helter til å slippe fantasien løs, og resultatene lot ikke vente på seg.

Det snakkes mye om utslipp og store klimamål, men ofte er løsningen små og konkrete oppfinnelser og ideer som dukker opp på de rareste steder.  Og oppi hodene til barn og unge er det kanskje aller størst tetthet av påfunn og tanker som kan endre verden. For det koker ned til gode løsninger som ikke kommer av seg selv.

— Det finnes noe viktigere for Norge enn både olje, gass, fisk og vannkraft; nemlig mennesker.

Konsernsjef Eldar Sætre klarte ikke å la være å smile da han fikk være med på åpningen av Prosjek Fantasi-utsillingen på Vitenfabrikken i Sandnes.

En utstilling som setter de rare, gode tankene og ideene ut i live. Her får man blant annet oppleve Jacobs prompinator, en maskin som omdanner metangass fra kuer til strøm, Hennings lydstokk for blinde og Tyras energihuske.

Project fantasy - CEO enjoying the idea sharing
En litt annen dag på jobben for konsernsjef Eldar Sætre. Her får han demonstrert hvordan man kan utvinne strøm av kuenes promp.

Samarbeid i hele Norge

Kreativiteten og fantasien er kanskje de aller viktigste ressursene vi har og hvem har vel mer fantasi enn barn og ungdom? Derfor satt Statoil de unge hodene i gang gjennom Prosjekt Fantasi. Prosjektet er en del av satsingen Morgendagens Helter, og startet som en konkurranse sommeren 2015 hvor barn og unge ble invitert til å komme opp med oppfinnelser for framtiden.

11 av ideene ble plukket ut, og prototyper av oppfinnelsene ble bygget. Disse 11 oppfinnelsene kan nå oppleves på Vitenfabrikken i Sandnes. Utstillingen står fram til 31. oktober.

project fantasy engagement
: Hvordan reiser vi? Hva spiser vi? Hvordan får vi energi? Fremtidas utfordringer er mange, langt fra avskrekkende for barn og unges med gode ideer.

Prosjekt Fantasi er et samarbeid mellom Statoil og fem norske vitensentre. Formålet med prosjektet er å bidra til økt realfagsglede og få fram betydningen av kreativitet og fantasi som sentrale deler av realfagene.

Utstillingen åpnet på VilVite i Bergen i august 2016 og har siden da besøkt Teknisk Museum/Oslo Vitensenter i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Vitensenteret i Tromsø. Utsillingen har skapt stort engasjement og samtlige sentre har opplevd en markant økning i antall besøk.

project fantasy mayor of Bergen
Ordfører Stanley Wirak fikk og prøve seg da Prosjekt Fantasi åpnet i Sandnes.

Hodene bringer verden videre

Denne sommeren har turen endelig kommet til Rogaland, og tirsdag 15. august var det offisiell åpning på Vitenfabrikken i Sandnes ledet an av konsernsjef Eldar Sætre og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

I sin åpningstale understreket Sætre at det er hodene våre, tankene våre og ideene våre som bringer Norge og verden framover.

Derfor er det helt naturlig for Statoil å løfte fram og heie på talenter innenfor realfag, forskning og innovasjon gjennom vårt Morgendagens Helter program. Og mottakelsen har vært god, Vitenfabrikken melder om godt besøk og gode tilbakemeldinger fra publikum. Det arrangeres også Prosjekt Fantasi verksted der barn og unge kan komme opp med sine egne oppfinnelser.

Prosjekt Fantasi står på Vitenfabrikken i Sandnes fram til 31. oktober. Vi garanter en morsom opplevelse for både store og små!

project fantasy particpant

Foto: Jan Inge Haga
project fantasy particpant

Foto: Jan Inge Haga
project fantasy particpant

Foto: Jan Inge Haga
project fantasy -CEO testing the prototype

Foto: Jan Inge Haga

Foto: Jan Inge Haga

Foto: Jan Inge Haga

Foto: Jan Inge Haga

Foto: Jan Inge Haga