Equinor, ExxonMobil og Galp fullfører transaksjoner i blokk BM-S-8 i Brasil

6. juni 2018 08:00 CEST
Photo from the signing
Foto fra sluttføringen av transaksjonen: Alberto Sampaio De Almeida (fra venstre) (Petrogal Operations Manager), Luis MiguelPereira (Petrogal Country Manager), Veronica Rezende Coelho (Equinor Vice President) and Carla Lacerda (Exxon Country Manager). (Foto: Guilherme Botelho)

Equinor og partnerne i Carcará Nord-blokken, ExxonMobil og Galp, har fullført transaksjonene i naboblokken BM-S-8, som ble kunngjort i oktober og desember 2017. 

Gjennom disse transaksjonene solgte Equinor (under sitt tidligere navn, Statoil) 36,5 % eierandel i BM-S-8 til ExxonMobil og 3 % eierandel til Galp. Til gjengjeld har Equinor mottatt betaling på til sammen ca. 955 millioner USD, med ytterligere betalinger på om lag 595 millioner USD betinget av framtidige milepæler.

Dermed er Equinors eierandel som operatør av BM-S-8 nå 36,5 %, mens ExxonMobils eierandel er 36,5% og Galps eierandel er 17 %. Den andre partneren i blokken, Barra Energia, har 10 % eierandel.

– Carcará er en eiendel i verdensklasse og har styrket vår posisjon i Brasil. Brasil er ett av Equinors kjerneområder, med en stor ressursbase som passer godt sammen med vår teknologi og kompetanse, sier Anders Opedal, landsjef i Brasil.

– Vi skal arbeide for å klargjøre ressurspotensialet for hele Carcará-området og for å modne fram en feltutbygging med ambisjon om produksjonsstart fra det unitiserte feltet mellom 2023 og 2024, legger han til.

Equinor anslår at hele strukturen (på tvers av BM-S-8 og Carcará Nord) inneholder mer enn 2 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter, med et karbonavtrykk som er under konsernmålet for 2030. I tillegg er det oppsidepotensial, blant annet Guanxuma-prospektet i BM-S-8-blokken, der boreoperasjoner startet i slutten av april.  

Etter kjøpet av Carcará Nord-blokken i 2. lisensrunde for produksjonsdelingsavtaler i oktober, ble Equinor operatør av hele strukturen. Disse transaksjonene, som ble fullført 5. juni, har bidratt til å samordne eierandeler på tvers av de to lisensene, og tilrettelagt for rask gjennomføring av unitiseringsprosessen.

Equinor har vært representert i Brasil siden 2001 og har en sterk stilling i landet, som er definert av selskapet som et kjerneområde for langsiktig vekst. I lys av dette etablerer Equinor Brasil som eget forretningsområde i oktober 2018, med Margareth Øvrum som konserndirektør.

Equinor har en variert portefølje i Brasil med virksomhet i alle utviklingsfaser, fra leting til produksjon, blant annet BM-C-33 (Pão de Açúcar-funnet, avgrensningsfasen), Peregrino Fase 2 (byggefasen) og solenergianlegget Apodi (byggefasen). Selskapet startet produksjon fra Peregrino-feltet, i Campos-bassenget, i 2011. Equinor Brazil er den nest største operatøren med 2,5 % av den innenlandske oljeproduksjonen i Brasil.

Relaterte sider og nedlastinger

carcara-north