Resultat for andre kvartal og første halvår 2017

27. juli 2017 06:54 CEST | Sist endret 27. juli 2017 06:56 CEST

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,0 milliarder USD og et justert driftsresultat etter skatt på 1,3 milliarder USD i andre kvartal 2017. I henhold til IFRS var driftsresultatet 3,2 milliarder USD og periodens resultat var 1,4 milliarder USD.

Gina Krog
Olje- og gass-feltet Gina Krog startet produksjonen 30. juni 2017. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

Andre kvartal var kjennetegnet av:

  • Solid inntjening og sterk kontantstrøm. Gjeldsgraden redusert til 27,5 %
  • God drift og høy regularitet. Forventet produksjonsvekst i 2017 på rundt 5 %
  • Prosjektleveranser og effektiviseringstiltak i rute

- Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm er et resultat av god drift med høy produksjonsregularitet og fortsatte kostnadsforbedringer. Med oljepriser på rundt 50 dollar per fat leverer vi 4 milliarder dollar i fri kontantstrøm, og vi har redusert gjeldsgraden med 8,1 prosentpoeng siden begynnelsen av året. Vi forventer å levere en produksjonsvekst på om lag 5 % i år, samtidig som vi realisere ytterligere én milliard dollar i effektiviseringer, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Konsernsjef Eldar Sætre

- Sammen med leverandørindustrien fortsetter vi med sterk progresjon i våre prosjekter. Gina Krog har startet produksjon og vi har fortsatt god fremdrift på Johan Sverdrup og andre prosjekter, som Aasta Hansten, Mariner, Oseberg Vestflanken, Peregrino Fase 2, Dudgeon og Hywind. På norsk sokkel har vi fått godkjent planene for tre nye prosjekter, og levert inn ytterligere en utbyggingsplan, sier Sætre.

- Hittil i år har vi boret 14 letebrønner og gjort ni funn. Flere av disse kan raskt settes i lønnsom produksjon. Leteprogrammet vårt i Barentshavet ble innledet med Kayak-funnet, og gir oss mulighet til å teste flere nye prospekter. Vi forventer å bore rundt 30 letebrønner i 2017. Med streng prioritering og effektive boreoperasjoner reduserer vi prognosene for letekostnader til rundt 1,3 milliarder dollar for året, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 3,023 milliarder USD i andre kvartal, en økning fra 0,913 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt var 1,289 milliarder USD i andre kvartal, en oppgang fra negative 0,028 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser for både olje og gass, solid drift med høy produksjon, reversering av avsetninger i Angola med 0,754 milliarder USD og fortsatt fremdrift i forbedringsarbeidet bidro til oppgangen.

Driftsresultat iht. IFRS var 3,244 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med 0,180 milliarder USD i samme periode i 2016. Resultat iht. IFRS var 1,436 milliarder USD, en oppgang fra negative 0,302 milliarder USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,996 millioner foe per dag i andre kvartal, en økning fra 1,959 millioner foe per dag i samme periode i 2016. Økningen skyldtes hovedsakelig god drift, økt gassavtak og opptrapping av produksjonen på nye felt. Korrigert for porteføljeendringer var den underliggende produksjonsveksten 3 % sammenlignet med andre kvartal i fjor.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 0,224 milliarder USD, en nedgang fra 0,423 milliarder USD i andre kvartal 2016.

I første halvår 2017 var kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter 9,931 milliarder USD, sammenlignet med 3,349 milliarder USD for samme periode i fjor. Organiske investeringer var på 4,5 milliarder USD i første halvår 2017. Gjeldsgraden ved utgangen av andre kvartal var redusert til 27,5 %.

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for andre kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 %.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2017, sammenlignet med 0,7 i samme periode for ett år siden.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations, +44 7881 918 792 (mobil)
Morten Sven Johannessen, Vice president, Investor Relations North America,
+1 203 570 2524 (mobil)

Press
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, Media Relations, +47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast