Angrepet mot Krechba-anlegget i Algerie er avklart

18. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Etter angrepet mot Krechba-anlegget ved In Salah i Algerie klokken 06:00 i morges, er nå situasjonen rolig rundt anlegget. Det er ikke rapportert om noen personskader som følge av angrepet.

Statoil følger nå opp hendelsen overfor egne ansatte, partnerskapet og mot relevante myndigheter.

Rundt klokken 06:00 ble det gjennomført et angrep mot anlegget på Krechba. Informasjonen vi nå sitter på, tilsier at angrepet ble gjennomført ved hjelp av et kjøretøy og et mobilt våpen som avfyrte eksplosiver mot anlegget. Angriperne forlot deretter området. Det er konstatert tre nedslag ved anlegget.

Det algeriske militæret rapporteres å ha kontroll over området. Statoils beredskapsorganisasjon er demobilisert, men Joint Venturet og partnerne fortsetter å følge situasjonen i samarbeid med relevante myndigheter.

Totalt befant det seg i overkant av 600 ansatte ved anlegget, hvorav 3 fra Statoil. Alle ansatte ved anlegget er uskadd, og de tre Statoils ansatte er i trygghet inne på anlegget. Det er ikke foretatt eller planlagt evakuering fra dette eller andre anlegg i Algerie.

Statoil har sikkerheten til sine ansatte som førsteprioritet. Etter angrepet på In Amenas i 2013 er sikkerheten rundt anlegg i Algerie styrket vesentlig, og ordinære operasjoner ble gjenopptatt i løpet av 2014. Statoil vil, i tråd med våre rutiner, foreta en gjennomgang av angrepet, og sammen med partnerne vurdere behov for ytterligere sikkerhetstiltak ved anleggene i Algerie som en løpende del av virksomheten.