Bygger miljøanlegg i Kalundborg

januar 27, 1999, 07:00 CET

Et miljøforbedrende og energibesparende anlegg skal bygges på Statoils raffineri i Kalundborg på Vest-Sjælland i år.

Anlegget er basert på en ny og patentanmeldt prosess utviklet av det danske ingeniørfirmaet Haldor Topsøe. Statoil og Haldor Topsøe har inngått avtale om byggingen av anlegget, som blir verdens første i sitt slag.

Med den nye prosessen skal raffineriet i Kalundborg ut fra svovel- og ammoniakkholdige avfallsstrømmer produsere et flytende gjødselprodukt, ammoniumthiosulfat (ATS). Når et raffineri fjerner svovel fra bensin, diesel og fyringsolje, dannes hydrogensulfid og ammoniakk. I takt med at svovelinnholdet i disse produktene reduseres, økes produksjonen av hydrogensulfid og ammoniakk. Hovedparten av hydrogensulfiden omdannes vanligvis til svovel som transporteres til andre virksomheter hvor det blant annet brukes som råvare til produksjon av svovelsyre. Resten av hydrogensulfiden og ammoniakken forbrennes til svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx) og slippes ut i amtosfæren i en energikrevende prosess.

Den nye prosessen fører miljømessig til at raffineriets samlede utslipp av SO2 redusert med 60 til 65 prosent og NOx med om lag 35 prosent. På energisiden blir el-forbruket redusert.

Danske myndigheter har gitt løfte om et bidrag på 12 millioner danske kroner til ATS-prosessen. Raffineriets totale investeringer kommer på 70 millioner danske kroner. Produksjonen skal etter planen komme i gang våren 2000.

ATS-oppløsning brukes fortrinnsvis til fremstilling av flytende gjødsel, som stadig mer fortrenger bruken av gjødsel i fast form i industrialisert landbruk og i gartnerier. Flydende gjødsel er lettere å dosere nøyaktig til plantene og er dermed velegnet ved kunstig vanning.