"Gå til hovedinnhold"

Mindre CO2 i Sleipner-gassen

juni 21, 1999, 09:00 CEST

Statoil arbeider for å kutte innholdet av karbondioksid (CO2) i Sleipner-gassen ytterligere. Det skjer i forbindelse med vedlikeholdsstansen i sommer.

Gassen som kommer opp av Sleipner Vest-feltet har et karbondioksidinnhold på ni prosent. Statoil har klart å redusere det til 3,5 prosent, men kravet i kontrakten med gasskjøperne på kontinentet er at CO2-innholdet skal være på 2,5 prosent.

Derfor har en måttet blande inn gass fra Sleipner Øst eller Troll-feltet for å få riktig CO2-nivå. Nå skal imidlertid gjenvinningsanlegget forbedres slik at kravet kan oppfylles.

Innmaten i én av de to CO2-gjenvinningstankene på Sleipner T-plattformen skal byttes ut, opplyser Arne Cock, feltsjef på Sleipner. Dessuten skal separasjonsprosessen som skjer før selve CO2-absorpsjonen effektiviseres.

"Det er en omfattende jobb, men et skritt i riktig retning," sier Cock.

Vedlikeholdsstansen på T-plattformen varer fra 16 til 28. juni. På grunn av oppgraderingen av CO2-fjerningsanlegget kommer produksjonen til å ligge på 75 prosent fram til 8. juli.

Sleipner T produserer normalt 20,5 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet. Feltet har vært i drift siden 1996.

Arne Cock legger til at det for første gang ikke blir noen vedlikeholdsstans på Sleipner A i år, og at produksjonen herfra går for fullt.