Kontrakter motiverer til bedre miljøprofil

juli 28, 1999, 08:00 CEST

Statoil inngikk nylig en rekke servicekontrakter for væsketjenester innen boring og brønn der leverandørene motiveres til å oppnå miljøgevinster.

De nye kontraktene er utformet slik at begge parter, både leverandøren og operatøren, skal kunne oppnå god butikk, mer effektiv drift samtidig som miljøbelastningene reduseres.

I kontraktsbetingelsene er det lagt inn direkte motivasjon for at inntjeningen skal bli bedre for leverandøren ved gjenbruk av kjemikalier. Jo mer gjenbruk, dess høyere inntjening.

For at miljømålene skal blir nådd legges det også vekt på at leverandørene skal være i stand til å måle avfallsvolum ved kilde, gjenbruk av væsker og resirkulering av materiale framfor destruering og deponering. Det blir lagt opp til lagspill og samarbeide med gjensidig tillit mellom Statoil og de aktuelle leverandører av væsketjenestene.

En egen prosjektgruppe i Statoil kalt NULL (Nearer the uncompromising lowest level) er opprettet for å se til at målene nås i kontraktsperioden.

"Kontraktene betyr at begge parter får en bedre inntjening, samtidig som vi når miljømålene vi har satt oss," slår prosjektleder John Eirik Paulsen fast.

Tidligere praksis innebar ofte at eneste mulighet for leverandør for å oppnå inntjening lå i mest mulig salg av kjemikalier. Nå innføres en helt ny tankegang i industrien med Statoils nye servicekontrakter.