Vurderer færøysk budrunde

september 7, 1999, 08:00 CEST

Statoil vurderer deltakelse i den første budrunden på færøysk sokkel neste år.

Selskapet avventer offentliggjøringen av arealer og betingelser for runden. Etter flere utsettelser skal det skje i form av en Lagtingsmelding som skal publiseres i månedsskiftet oktober/november.

Søknadsfristen settes trolig til april 2000, og tildeling av lisenser er ventet i august samme år.

Britiske og færøyske myndigheter ble i vår enige om at grensen i den omstridte "hvite sonen" mellom landenes kontinentalsokler skulle deles etter midtlinjeprinsippet, i hovedsak lik den tidligere fiskerigrensen.

Petroleumsadministrasjonen på Færøyene bad deretter selskapene som i 1997 hadde nominert områder til den første lisensrunden, om å renominere områder.

"Enigheten om sokkelgrensen mellom Færøyene og Storbritannia har åpnet for nye, lovende letearealer på begge sidene," sier John Egil Inderhaug, leder av Statoils leteaktiviteter i områdene vest av Shetland og Færøyene.

Han har tro på at færøysk sokkel kan bli et viktig, nytt område for konsernet.

Statoils letevirksomhet på færøysk, irsk og britisk sokkel styres nå fra London-kontoret.

Letevirksomheten på Færøyene ble forberedt allerede i 1993, da den statlig oppnevnte Planleggingskommisjonen leverte regelverket som var nødvendig for å gå i gang med seismiske undersøkelser. Parallelt pågikk det forhandlinger med Storbritannia om sokkelgrensen. De færøyske myndighetene valgte å holde tilbake den første leterunden inntil tvisten var løst.

Petroleumsadministrasjonen på Færøyene ble nylig oppgradert til eget departement med et nyutnevnt departementsråd under oljeminister Eydun Elttør.