Dykk inn i Teknodykket

oktober 18, 1999, 08:00 CEST
 dag legges den interaktive presentasjonen Teknodykket ut på internett. Ved hjelp av web-teknologi blir det forklart hvordan olje og gass utvinnes fra undergrunnen.

Teknodykket er tilgjengelig fra nettstedet www.statoil.com. Innholdet er bygget opp som et felt som minner om Åsgard i Norskehavet.

"Temaet er anrettet på en pedagogisk måte, slik at både allmenne brukere og fagfolk kan ha nytte og glede av opplegget," sier prosjektleder Tor Hammerstad i Kommunikasjon og media.

Ifølge Hammerstad kan man blant annet utforske installasjoner, reservoarer, prosessanlegg og seismiske fartøy. Gjennom animasjoner, illustrasjoner, video og tekst får de som besøker nettstedet et innblikk i teknologien som brukes på nye olje- og gassfelt.

Teknodykket får trolig verdi først og fremst for de som ønsker en interaktiv innfallsvinkel til kortfattet fakta-informasjon. Men det er også lagt inn lenker til større reportasjer og bakgrunnsartikler om temaene som omtales. Teknodykket har engelsk tekst. Fordypningstekstene finnes også på norsk.

En av målgruppene til den interaktive presentasjonen er studenter og elever i ungdomsskoler og videregående skoler. Komplisert teknologi blir forklart på en lett tilgjengelig måte.

Teknodykket er utviklet gjennom et samarbeid mellom Statoil og internettselskapet Infostream.