Satser på Haltenbanken Sør

februar 16, 2000, 07:00 CET

Statoil utreder en utbyggingsløsning for Haltenbanken Sør som skal gi en akseptabel inntjening ved en gjennomsnittlig oljepris på minimum 12 dollar fatet.

Ved årsskiftet overtok Statoil operatøransvaret for området, som omfatter feltene Kristin, Lavrans og Tyrihans Nord og -Sør i Norskehavet. Det er også påvist gass og kondensat i to andre strukturer, Erlend og Ragnfrid.

Foreløpig er de utvinnbare gassreservene anslått til 100-150 milliarder kubikkmeter. Det kan sammenlignes med gassmengden på Sleipner Vest. I tillegg finnes cirka 600-900 millioner fat kondensat og olje, omtrent like mye som på Åsgard-feltet.

Prosjektleder Lars Røssland sier Statoil bygger videre på den forrige operatøren Saga Petroleums omfattende arbeid for å komme fram til en samlet utbyggingsløsning.

"For å oppnå best mulig økonomi i prosjektet blir det en utfordring å utnytte eksisterende infrastruktur. Det gjelder både installasjonene i Åsgard-området, rørnett og mottaksanlegg for gassen på Kollsnes eller Kårstø," sier Røssland.

Et mulig utbyggingskonsept kan være en flytende plattform på Kristin-feltet der gassen fullprosesseres og sendes inn i Åsgard transport. Ustabilt kondensat kan overføres til produksjonsskipet Åsgard A for videre prosessering og transport.

En utbygging av Kristin-feltet, som inneholder om lag 40 milliarder kubikkmeter gass og 250 millioner fat væske, ser foreløpig ut til å kunne koste 11-12 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer i hvert av de andre feltene.

Etter å ha vurdert reservoarene og ulike utbyggingsløsninger skal prosjektet i høst ta en beslutning om videreføring. Deretter kan en plan for utbygging og drift legges fram for myndighetene i mai 2001. Produksjonen kan tidligst starte høsten 2005.

Reservene på Haltenbanken Sør ligger i produksjonslisensene 073, 091, 134 og 199. I alt 13 lete- og avgrensningsbrønner har blitt boret for å kartlegge feltene.

Etter årsskiftet er Statoils andel i lisensene mellom 25 og 28 prosent. Statens direkte økonomiske engasjements (SDØE) andel varierer fra 25 til 45 prosent. Øvrige andelshavere er Norsk Hydro, Agip, Totalfina og Exxon Mobil.