Vil handle på nettet

april 7, 2000, 08:00 CEST

Statoil er ett av ti selskaper som samarbeider om å utvikle eOil, en felles elektronisk produktkatalog for aktørene på norsk sokkel.

Katalogen skal inneholde informasjon om leverandørselskapene og hvilke varer og tjenester disse tilbyr operatørselskapene.

Ifølge Peter Tronslin, som er leder for Anskaffelser og industrirelasjoner, er målet at eOil skal bidra til å skape et tettere samarbeid mellom aktørene på norsk sokkel. Samtidig blir katalogen tilgjengelig for oljebransjen på verdensbasis. Dette åpner for betydelige muligheter for den norske leverandørindustrien.

De sju operatørselskapene som samarbeider om produktkatalogen er Norsk Hydro, BP Amoco Norge, ElfTotalfina, ExxonMobil, Norske Shell, Phillips Petroleum og Statoil. Dessuten er Umoe og ABB og Aker Maritime med i arbeidsfellesskapet. Prosjektet får bistand fra konsulentselskapet Andersen Consulting.

Den forventede utviklingen innen "business to business e-commerce" er bakgrunnen for dette fellesprosjektet. Introduksjon av elektronisk handel vil kunne hjelpe både operatører og leverandører til å realisere store kostnadskutt, spesielt innen områder som innkjøp og fakturabehandling, tror Tronslin.

Produktkatalogen skal etter planen være klar i august i år i en pilotversjon. Deretter skal produktgruppene gradvis legges inn, og katalogen skal oppdateres fortløpende.