Åpner flaskefabrikk

april 12, 2000, 10:00 CEST

I dag, 12. april, åpnes Statoil og Raufoss ASAs nye fabrikk for propanbeholdere på Raufoss i Oppland offisielt.

Fabrikken startet produksjonen av lettvektflasker av kompositt i februar. Produktet lanseres i Norge i denne uken. Dermed blir det mulig for hyttefolk, campingturister og terrassegrillere å skaffe seg produktet før påske. Den nye beholderen for 10 kg propan veier bare 6,5 kilo, mens den tradisjonelle stålflasken veier 13 kilo.

Et viktig moment for brukerne er at flasken er gjennomsiktig, slik at man kan se hvor mye propan som er igjen. Jens Økland, ansvarlig for LPG (liquefied petroleum gas) i forretningsområdet Markedsføring og energi, påpeker et tredje fortrinn: "Flasken har et flott design. I fritidsmarkedet betyr utseendet en del. Det gjelder særlig til grillbruk, der flasken nærmest blir en del av hagemøblementet."

Karl Glad, styreformann i Raufoss ASA og konserndirektør Erling Øverland fra Statoil er til stede på den offisielle åpningen.

En rettet emisjon mot Statoil i dag gir konsernet 50 prosent av Raufoss Composite (RAC), selskapet som fram til nå har vært et heleid datterselskap av Raufoss ASA. Produksjonsselskapet Ragasco, som utvikler, produserer og markedsfører propanbeholderne, var tidligere eid av RAC (66 prosent) og Statoil (34 prosent). I forbindelse med emisjonen får RAC overført 20 millioner kroner i kontanter, i tillegg overtar RAC Statoils aksjer i Ragasco.

Hele komposittvirksomheten i Raufoss-konsernet skal etter dette utvikles videre sammen med Statoil. Satsingsområdet blir propanbeholdere og utvalgte prosjekter innen olje- og gassvirksomhet til havs.

Av Inger Ueland