Flytende plattform på Kristin

juli 14, 2000, 07:35 CEST

Eierne av Kristin-feltet i Norskehavet har valgt en utbyggingsløsning med halvt nedsenkbar produksjonsplattform som hovedalternativ for utbyggingen.

Gassen skal transporteres til Kårstø gjennom rørledningen Åsgard transport etter delvis prosessering på Kristin-plattformen.

Ustabilt kondensat skal overføres til produksjonsskipet Åsgard A og prosesseres der før transport til markedet. Alternative utbyggingsløsninger blir imidlertid fortsatt vurdert.

De samlede investeringene for utbygging av det Statoil-opererte Kristin-feltet er anslått til mellom 12 og 14 milliarder kroner.

"Et betydelig arbeid gjenstår for å utvikle løsningen videre, sikre god økonomi for prosjektet og øke nøyaktigheten i investeringsestimatene," sier Lars Røssland. Han er prosjektleder for Haltenbanken Sør-prosjektet.

Røssland opplyser at prosjektet er avhengig av å få avsetning for gassen før feltet kan bygges ut.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Kristin skal etter planen leveres i mai 2001. De første kontraktene kan tildeles ved det neste årsskiftet, og produksjonen kan tidligst starte høsten 2005.