Åsgard på plass under vann

august 7, 2000, 08:00 CEST

Utbyggingen av undervannssystemet på Åsgard-feltet på Haltenbanken er inne i sluttspurten, og vil bli fullført i henhold til tidsplan og innenfor budsjettet på litt over sju milliarder kroner.

Det opplyser operasjonsleder Idar O. Grytdal i Åsgards driftsorganisasjon.

Undervannsutbyggingen har ifølge ham vist seg å medføre mindre usikkerhet med hensyn til framdrift og kostnader enn for eksempel arbeidene med de store flytende prosessanleggene.

Etter at kontraktene var plassert for Åsgards undervannsanlegg, de fleste via rammeavtaler, var også mye av usikkerheten rundt kostnadsbildet eliminert.

Åsgard og Gullfaks satellitter bestilte sine undervannsanlegg samtidig. Det gjorde at prosjektene kunne nyte godt av maksimale volumrabatter fra leverandøren.

De to prosjektene søkte å standardisere og samordne sine bestillinger mest mulig slik at verktøypakker og annet utstyr kunne være helt like. Det gjorde det også mulig å kjøpe mindre utstyr enn hva som ellers ville ha vært normalt for prosjekter av denne størrelse.

Undervannsanlegget til Åsgard er et av verdens største i sitt slag med 52 brønner fordelt på 16 brønnrammer knyttet sammen med 300 kilometer med rør.

Ifølge Grytdal gjenstår arbeider med oppkoplinger av noen rør og kabler. Alle bunnrammene og de cirka 300 kilometer med 10 tommers rør er på plass på feltet. I tillegg er det lagt cirka 115 kilometer med kontrollkabler for kraftforsyning, styresignaler og hydraulikk. Det er også lagt 157 kilometer med tre tommers serviceledning for metanol eller glykol.