Støtter miljøstiftelse

september 15, 2000, 10:30 CEST

Statoil er en av initiativtakerne bak en ny stiftelse som skal arrangere internasjonale miljøsamlinger for barn og unge.

Stiftelsen, som har navnet Ung Agenda 21, er en arvtaker etter Barnas ENS (Environment Northern Seas) som ble lagt på is sammen med resten av ENS-arrangementet i fjor.

Statoil har bidratt med 100.000 kroner i stiftelseskapital, og skal i tillegg gi et årlig beløp på kroner 10.000 i tre år framover.

Jane Nilsen Aalhus, som representerer Statoil i stiftelsens styre, sier selskapet med dette gir et bidrag til den kommende generasjon og miljøutfordringene den står overfor.

Ung Agenda 21 skal skape arenaer for erfaringsutveksling og relasjonsbygging blant barn og unge fra ulike nasjoner. Den skal også sørge for at det gjennomføres et stort internasjonalt miljøarrangement i Stavanger-regionen hvert annet år. Det første store arrangementet blir i mai 2001.