Selger drivstoff til Mitsui

februar 15, 2001, 07:00 CET

I januar leverte Statoil for første gang drivstoff til Japans største handelshus Mitsui i Singapore.

Leveransen var på 1.600 tonn tungolje til en verdi av 1,6 millioner kroner. Drivstoffet går til Mitsuis og andre japanske rederiers båter i Singapore havn.

"Mitsui er viktig for oss fordi det kan bety større adgang til det japanske markedet, som er kjent for å være meget kvalitetsbevisst og krevende på samme måte som det skandinaviske," sier Peter Rasmussen, avdelingsleder for fly-, marine- og spesialprodukter i Nordisk energi.

Avdelingen har markedsført tungolje til båter i Singapore i om lag et halvt år. Den kjøper blant annet tungolje av Statoil Asia Pacific, som handler og lagrer skipslaster i Singapore havn.

Nesten alt drivstoff til båter blir handlet på spot som enkeltlaster. Årlig salg i Singapore er beregnet til cirka. 500.000 tonn tungolje.

Andre store kunder er danske A.P. Møller, norske Bergesen og svenske Stena.