Varslet ikke utslipp

april 4, 2001, 12:00 CEST

Statens forurensningstilsyn har politianmeldt Statoil for brudd på varslingsplikten etter et oljeutslipp i Nordsjøen i juli i fjor.

Utslippet av fem tonn olje skjedde i forbindelse med vedlikehold av en brønn på Sleipner A-plattformen. Vedlikeholdet ble utført på den måten som er mest miljøvennlig med hensyn til utslipp til luft.

Ved oppstart etter vedlikeholdet ble brønnstrømmen ført inn på prosessanlegget for å begrense utslipp til luft og sjø. Tidligere var det mest vanlig ved brønnoverhaling å brenne gass- og væskestrømmen over brennebom.

Ifølge Bjørn Tykhelle, driftskoordinator for Sleipner, oppstod problemene da hydrokarboner, kjemikalier og vann fra brønnen dannet emulsjoner som gjorde det vanskelig å separere olje og vann.

Plattformens faste renseutstyr klarte ikke å håndtere denne blandingen.

I ettertid har tilsvarende brønnoverhalinger blitt utført ved hjelp av nytt, spesialtilpasset transportabelt renseutstyr. Dette har gitt gode resultater.

Miljørådgiver Berit Hovengen Melberg beklager utslippet, men er meget godt fornøyd med miljøforbedringen som det nye utstyret for brønnvedlikehold gir.