Framskynder overtakelser

september 12, 2001, 15:00 CEST

Statoil overtar operatøransvaret for feltene Visund, Snorre, Vigdis, Tordis og leteområdet PL 057 i Nordsjøen fra Norsk Hydro alt 1. januar 2003.

Det er et halvt år tidligere enn opprinnelig planlagt. Skiftet er en del av avtalen mellom Hydro og Statoil i forbindelse med oppkjøpet av Saga Petroleum i 1999.

Overføringen blir framskyndet for å øke verdiskapingen for Hydro, Statoil og de andre rettighetshaverne:

"Snorre og Visund er driftsmessig knyttet til Statfjord og Gullfaks. Overtakelse av operatøransvaret for disse feltene kommer til å gi grunnlag for ytterligere samordning av Statoils aktiviteter i Tampen-området," sier Øivind Reinertsen, Statoils områdedirektør for Tampen.

Han legger til at framskyndelsen også bidrar til å redusere usikkerheten for de ansatte som berøres.

Planene justeres nå for å sikre et vellykket operatørskifte innenfor den nye tidsplanen.