Kontrakt for Åsgard-reparasjoner

oktober 12, 2001, 13:00 CEST

Statoil har på vegne av partnerne i lisensen inngått kontrakt med Stolt Offshore og Halliburton, på joint venture-basis, for reparasjon av rørskjøter på Åsgard-feltet i Norskehavet.

Kontrakten, som er verdt 800 – 900 millioner kroner, omfatter reparasjonsarbeid samt leie av riggene MSV Regalia og Semi II. I tillegg skal Seaway Kingfisher leies inn som støttefartøy.

Karl Kløvfjell, som er Statoils representant mot Stolt og Halliburton, opplyser at kontrakten omfatter reparasjon av 42 sveiseskjøter. Arbeidet som nå er tildelt har en tidsramme fram til 1. mai 2002.

Statoil kommer med mer informasjon om reparasjonsarbeidet i løpet av oktober.