Samarbeid i Venezuela

november 1, 2001, 23:15 CET

Statoil og statsoljeselskapet Petroleos de Venezuela (PDVSA) har inngått en intensjonsavtale med sikte på å øke oljeutvinningen fra et felt i Maracaibo-sjøen.

Planen er at oljeutvinningen fra det aktuelle feltet, Ceuta Area 2 Sur, skal økes ved hjelp av ny brønnteknologi. I første omgang skal Statoil og PDVSA vurdere mulighetene for å øke utvinningen fra dagens 18.000 fat per døgn gjennom felles studier.

Feltet representerer en teknisk utfordring, ifølge Statoils prosjektleder Ole Preben Berget:

"Den første studiefasen er beregnet å ta fra tre til fire måneder, og arbeidet med PDVSA starter umiddelbart," sier han.

Avtalen ble undertegnet i Caracas 31. oktober av direktøren for PDVSAs undersøkelse- og produksjonsdivisjon, Ludovico Nicklas, og Statoils avtroppede landsjef i Venezuela, Staffan Riben.

Blant dem som overvar signeringen var Richard Hubbard, Statoils konserndirektør for Internasjonal leting og produksjon, og Marcel Kramer, som tiltrådte som landsjef for Venezuela 1. november.