Pådriver for ny teknologi

januar 9, 2002, 11:00 CET

I løpet av de siste 10 årene har Statoil støttet 140 teknologiprosjekter med andre bedrifter gjennom Leverandøruvtviklingsprogrammet (LUP).

Selskapet har også inngått et 100-tall lisens- og kommersialiseringsavtaler basert på egenutviklet teknologi. Totalt har Statoil investert nær 300 millioner kroner i disse prosjektene. Resultatet viser at denne type samarbeid er meget vellykket både for leverandørene og Statoil, ifølge Morten Loktu, konserndirektør for Teknologi.

"Statoil har vært en pådriver for innovasjon og ny teknologi, og det ønsker vi også å være i framtiden," sier Loktu.

Som en del av selskapets kommersialisering av teknologi, har Statoil eierskap i rundt 20 små og mellomstore teknologiselskaper. Noen av disse er ledende i verden i sine nisjemarkeder.

"Eksisterende bedrifter har behov for innovasjon for å sikre framtidig verdiskaping," sier Morten Loktu.

Han understreker at det samtidig er nødvendig med et ressursgrunnlag for å drive innovasjonsvirksomhet.

I dag, 9. januar, går Statoil inn i et regionalt samarbeid kalt "Innovasjon Rogaland" sammen med en rekke større bedrifter og organisasjoner i fylket. Målet er å stimulere innovasjon i medlemsbedriftene gjennom erfaringsoverføring, bistand, utfordringer og opplæring.

Åpningsmøtet finner sted i IB-senteret ved hovedkontoret, der også næringsminister Ansgar Gabrielsen vil være til stede.