SDØE-andeler gir økt verdiskaping

mars 18, 2002, 23:00 CET

SDØE-prosessen er nå i havn. Avtalene ble signert tirsdag 19. mars og Hydro har kjøpt andeler i Grane, Oseberg-feltene og Tune for 3,45 milliarder kroner.

- Vi er godt fornøyd, sier Lars Christian Alsvik, direktør for Portefølje og Forretningsutvikling i Hydro. - Vi får med dette produksjon som vil understøtte økt vekst også etter 2005.

De nye feltandelene vil gi en tilleggsproduksjon på 35.000 fat oljeekvivalenter (o.e.) pr. dag i 2002 og ca. 60 000 fat o.e. pr. dag i 2006. Produksjonen består 80 prosent av olje inntil 2006 med gradvis økende gassandel videre.

Dette utgjør en vesentlig økning i Hydros produksjon og inntektsstrøm. Til sammenlikning var Hydros produksjon i 2001 i snitt 421.000 fat o.e. pr. dag. Den totale SEC reserveøkningen gjennom dette kjøpet er ca. 190 millioner fat o.e. for Hydro. Grovt regnet, utgjør dette en økning av Hydros reserver på norsk sokkel med 10 prosent.

Alsvik peker på at de nye andelene er i egenopererte felt, og dette vil styrke Hydro som operatør.

- Vi mener at det bør ligge til rette for å skape økte verdier på disse feltene og at større eierandeler vil stimulere til ytterligere innsats for å oppnå dette, sier han.

Gjennom SDØE-prosessen har myndighetene lagt til rette for en harmonisering av eierinteressene i Oseberg-området. Hydro vil nå ha en gjennomgående eierandel på 34 prosent i alle Oseberg lisensene. Selskapet vil dermed i enda større grad være en drivkraft for at det finnes helhetlige løsninger for verdiskaping i området.

Hydros kjøp av SDØE andeler

Felt Eierandel før kjøp (%) Eierandel etter kjøp (%) Økning i eierandel (%)
Oseberg 22,23 34 11,77
Oseberg Sør 32,02 34 1,98
Oseberg Øst 19,6 34 14,4
Tune 30 40 10
Grane 24,4 38 13,6