Negativ konkurransetrend

oktober 4, 2002, 13:30 CEST

Statoil er bekymret over utviklingen for norsk leverandørindustris konkurransekraft i forhold til internasjonal industri.

Dette var hovedbudskapet til Henrik Carlsen, konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge, under Leverandørdagen Statoil arrangerte 3. oktober.

"Statoil er opptatt av best mulig konkurranse ved tildeling av kontrakter fordi dette sikrer en kostnadseffektiv industri og utvikling av norsk sokkel," sa Carlsen.

I Statoils kontraktsfilosofi legges det opp til, der det er mulig, å lage kontraktspakker som sikrer en best mulig konkurranse. Dette medfører også at norsk leverandørindustri gis mulighet til å delta.

"Vi ser en utvikling hvor det synes å bli vanskelig for norsk fabrikasjonsindustri å nå fram i konkurranse med internasjonal industri. Dagens situasjon er urovekkende for konkurransen og for norsk leverandørindustri," understreket Carlsen.

Han begrunner sin bekymring med bakgrunn i kontrakter som Statoil har lagt ut i markedet i det siste.

Rundt 160 leverandører deltok på Leverandørdagen, den sjuende i rekken, som ble avholdt i Stavanger. Gjennom det årlige arrangementet ønsker Statoil å holde leverandørindustrien orientert om selskapets aktivitetsplaner og behov framover. I år ble det lagt vekt på bedriftens teknologibehov og utfordringer knyttet til videreutvikling av norsk sokkel.

"På norsk sokkel vil vi få flere felt som krever forbedret teknologi slik at vi får mer ut av reservoarene. Internasjonalt ser vi at på en del områder er det dypvannsteknologi som etterspørres," opplyser Odd Instefjord, prosesseier i enheten Anskaffelser og forsyning og ansvarlig for Leverandørdagen.

I fjor plasserte Statoil ordrer for totalt 33,9 milliarder kroner.

"Det er ingen grunn til å tro at ordrene som vi samlet plasserer i 2002 kommer til å bli mindre. Men vi har sett en klar dreining fra rene nyinvesteringer til mer driftsrelaterte investeringer og ombygging av eksisterende infrastruktur. Det vil ha betydning for industristrukturen," bemerker Instefjord.