Kontrakt til DeepOcean

desember 9, 2002, 09:00 CET

På vegne av operatøren Gassco har Statoil inngått en intensjonsavtale med DeepOcean om inspeksjon av rørledninger.

I tillegg skal det utføres kartlegging av sjøbunn og assistanse i forbindelse med rørlegging for Statoil.

Avtalen har en samlet verdi på om lag 100 millioner kroner. Kontraktsperioden er på to år, med oppstart 15. mars 2003.

Storparten av kontrakten er knyttet til inspeksjon av det rundt 6000 kilometer lange rørledningsnettet som Statoil har teknisk driftsansvar for. I tillegg kommer assistanse i forbindelse med legging av rørledningen mellom Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland.

Ytterligere arbeidsoppgaver innen fartøyenes kapasitet kan bli tildelt.

Fartøyene som skal benyttes er Normand Tonjer, som har vært på kontrakt for Statoil de siste tre årene, samt Østensjø Rederi sitt nybygg ST-253, som blir levert til våren.