Riggsamarbeid på Tampen

august 28, 2003, 07:45 CEST

Sju lisens-grupper i Tampen-området i Nordsjøen samkjører bruk av rigger i en rigg-pool for en periode på tre år fra 1. januar 2004.

Deltakerlisensene involverer feltene Statfjord Øst, Statfjord Nord, Sygna, Snorre unit, Vigdis, Tordis, Borg, Visund og Gullfaks. Samarbeidet er kommet i stand på initiativ fra Statoil, som er operatør i alle lisensene.

Tore Lea, leder for enheten Riggstyring, sier løsningen er svært god for lisensdeltakerne. Den er resultat av et meget godt samarbeid på tvers.

"Statoil har sammen med partnerskapene klart å utvikle en kostnadseffektiv løsning på tvers av de enkelte lisensene. Dette er et gjennombrudd for lisenssamarbeid og helhetstenkning på norsk sokkel."

Diskontinuerlige riggbehov og korte oppdrag ventes å bli hovedtrenden framover. Med denne modellen kan de samlede oppgavene løses med færre rigger. Langsiktighet og kontinuerlig drift av utvalgte rigger legger i neste omgang grunnlag for gode helse, miljø og sikkerhetsresultater, framholder Lea.

De økonomiske gevinstene for deltakerne i Tampen-poolen kan bli i størrelsesorden flere hundre millioner kroner over de neste tre årene. Konseptet er interessant også for andre deler av sokkelen.

Samarbeidet omfatter alle riggaktiviteter innen områdene leting, produksjonsboring og brønnvedlikehold. I første omgang gjelder det bruk av riggene Borgland Dolphin i 2004 og Stena Don fra 2004 og ut 2006. Stena Don skal modifiseres for oppdrag på Snorre-feltets undervannsanlegg. Ytterligere riggbehov skal dekkes ved nye inntak til poolen.

Pool-konseptet er i tråd med det myndighetsoppnevnte utvalget KonKraft sine anbefalinger om nødvendige tiltak for framtidig riggbruk på norsk sokkel.