Samarbeider om gasslager

november 6, 2003, 07:55 CET

Statoil og Scottish and Southern Energy har inngått en intensjonsavtale om å etablere et samarbeidsselskap (joint venture) som skal bygge et underjordisk gasslager i Aldbrough i Storbritannia.

Statoil og SSE Hornsea Ltd. (SSE), et datterselskap av Scottish and Southern Energy, eier rettighetene for bygging av gasslager i Aldbrough sør og Aldbrough nord.

Gasslageret skal bestå av ni salthaller med en total kapasitet på 420 millioner kubikkmeter gass. SSE skal ha eierrettigheter til 280 millioner kubikkmeter, mens Statoil får rettigheter til 140 millioner kubikkmeter.

Med forbehold om at samarbeidsavtalen blir inngått skal SSE være operatør og lede arbeidet med utforming og konstruksjon av anlegget.

Lageret, som ligger på østkysten av England, skal etter planen kunne levere gass innen tredje kvartal 2007.

"Samarbeidsselskapet vil redusere kostnadene og bidra til å forbedre helse, miljø og sikkerhet ved sammenslåing av to frittstående anlegg til ett stort anlegg," sier prosjektdirektør Osvald Arne Olsen.